Як виділити неправильну дріб

Як виділити неправильну дріб

Існує три основних форми запису дробів — звичайна, змішана і десяткова. Якщо чисельник звичайного дробу більше знаменника, то її називають «неправильною». Неправильні дробу використовуються в проміжних обчисленнях, а вихідні значення і кінцеві результати перетворять до змішаного виду. Для цього з неправильного дробу виділяють цілу частину і записують окремо від дробової частини, яка перестає бути неправильною. Можлива і зворотна операція — перетворення змішаної або десяткового дробу в неправильну звичайну дріб.

Інструкція

  1. Якщо треба записати у формі неправильного дробу дріб, записану в змішаній формі, то спочатку треба знайти чисельник дробу результуючої. Для цього помножте цілу частину змішаної дробу на її знаменник і додайте отриманий результат до вихідного чисельнику — так ви й отримаєте чисельник дробу результуючої. Знаменник ж вихідної дробу треба залишити без змін і в неправильної дробу. Наприклад, якщо в неправильну звичайну потрібно перевести змішану дріб 5 4 / 9, то в чисельник дробу змішаної треба поставити число 49 (5 * 9 + 4 = 49), а в знаменнику залишити 9, тобто 5 4 / 9 = 49 / 9 .
  2. Якщо в неправильну форму треба перевести десяткову дріб, то можна спочатку перевести її в змішану форму, а потім застосувати алгоритм, описаний в попередньому кроці. Але є спосіб зробити це простіше. Для цього почати краще з визначення знаменника результуючої неправильного дробу — це буде число десять, зведене в ступінь, рівну кількості цифр після десяткової коми. А чисельником неправильного дробу буде вихідна десяткова дріб, з якої треба вилучити десяткову кому. Наприклад, якщо вихідна десяткова дріб дорівнює 2,45, то знаменником буде число 100, так як кількість розрядів після коми дорівнює двом, а 10 в другому ступені — це 100. У чисельнику ж буде число 245, тобто 2,45 = 245/100.
  3. Скоротіть отриману в результаті обчислень неправильну дріб, якщо її чисельник і знаменник мають будь-якої загальний дільник. Наприклад, у використаному в попередньому кроці прикладі вийшла неправильна дріб 245/100. Її чисельник і знаменник мають найбільший спільний дільник, рівний п’яти, тому дріб можна скоротити, розділивши чисельник і знаменник на це число. 245 / 5 = 49, а 100 / 5 = 20, значить 245/100 = 49/20.