Як виділити в слові суфікс


 

Суфікси відносять до аффиксам, тобто службовим морфемам, за своїми властивостями протиставленим центральної морфеме в слові — корені. Словозмінної суфікси виражають граматичне значення слова, словотворчі потрібні для утворення нових однокорінних слів.Вам знадобиться

— аналізоване слово.

Інструкція

 1. Виділення в слові суфікса викликає труднощі насамперед тому, що його місце розташування після кореня (або після іншого суфікса) часто сприймається однозначно. Безпомилково позначити суфікс можна тільки при умінні виділяти в слові закінчення і корінь. Тому, визначаючи цю морфему, користуйтеся алгоритмом:

  1) Виділіть змінну частину слова — закінчення. Для цього поміняйте граматичну форму: вчительок-а — вчительок-и.
  2) «Відкинувши» закінчення, виділяйте корінь шляхом підбору однокореневих слів: вчитель, вчити, вчення і т.д. Позначте корінь (уч-).
  3) Встановіть виробляє слово, яке дозволить виділити в складі похідної основи словотвірне засіб: вчити → учитель → вчителька. В морфемном складі слова визначаються суфікси-і-,-тель-,-ниць.
  4) Перевірити, чи вірно виділені суфікси, допоможе спосіб підбору інших слів, що відносяться до тієї ж частини мови, що і розбирається, з таким же суфіксом. Наприклад: уч-і-ть — б-і-ть; уч-і-тель — б-і-тель; уч-і-тель-ниц-а — у-і-тель-ниц-а.
    


 2. Зверніть увагу, що суфікс, який зустрічається тільки в одному слові мови, називається Уніфікс: маск-Арад. Про такі випадки для виділення афіксів необхідно справлятися в словотворчих словниках.
 3. Різновидом суфіксів є нульовою словотворчий суфікс. Про даному типі можна говорити тільки в тому випадку, якщо аналізоване слово сприймається всіма говорять як похідне від будь-якого однокореневого слова, причому різниця в їх значеннях така, що в інших словах виражається звичайними «ненульовими» суфіксами. Наприклад, в парі «чоловік → дружина» похідне слово утворено за допомогою нульового суфікса, т.к. зазвичай значення вказівки на жіночу стать виражається суфіксами, обумовленими в основі: артист → артист-к-а; вчитель-ниц-а: плавчих-их-а.
 4. Для виділення формотворного (словозмінних) суфікса підберіть кілька слів з цієї граматичної категорії, оскільки такі суфікси характеризують не окрему граматичну форму, а відразу декілька.
 5. Запам’ятайте, що до числа формотворчих суфіксів в російській мові відносять:

  1)-л і нульовий суфікс в дієслівних формах минулого часу: так-л, пек;
  2)-й і нульовий суфікс у формах наказового способу дієслова: скажи-і, кинь;
  3) суфікси дієприкметників: ставши-ящ-ий, постави-ВШ-ий, поставл-Енн-ий і т.д.;
  4) суфікси дієприслівників: держ-а, оповіді-в, сид-ючи, виріс-ши;
  5) суфікси порівняльному ступені прикметників, прислівників і безособово-предикативних слів: живий-її, стар-ше, суворіше-е;
  6) суфікси в формах ейфорію прикметників: глубоч-айш-ий, красивий-ейш-ий.