Як виділяти основу пропозиції


 

Для правильного використання багатьох правил синтаксису та пунктуації необхідно знати, як знайти основу пропозиції. Подібна інформація входить до шкільної програми, проте вона може з часом забутися. У цьому випадку скористайтеся існуючими методиками для пошуку членів речення.Інструкція

  1. Основу пропозиції становлять його головні члени — підмет і присудок. У більшості пропозицій присутні обидва цих елементів, однак допустимо і відсутність одного з них.
  2. Знайдіть у реченні підмет. Воно може бути виражене не тільки іменником, а й іншими частинами мови — особистим, питальним чи негативним займенником, числівником, ім’ям власним і в рідкісних випадках навіть дієсловом. При цьому підлягає обов’язково має стояти в називному відмінку, тобто відповідати на питання «хто?», «Що»?, А у випадку з дієсловом — в початковій формі. Якщо ви бачите стійке словосполучення, один з елементів якого стоїть в називному відмінку, це означає, що підлягає виявиться кілька слів.
  3. При наявності в пропозиції ком або союзу «і» перевірте, чи немає в нім іншого підлягає. Якщо таких членів речення декілька, то воно стає складним. В залежності від типу зв’язку між основою така пропозиція буде вважатися складносурядні або складнопідрядні.
      
  4. Визначте, де знаходиться присудок. Це нескладно зробити, якщо ви вже знайшли підмет. Друге пов’язане з першим і повинно відповідати на питання, пов’язані з діями підлягає або виробленими з ним, а також з його станом. Присудок найчастіше — дієслово, однак бувають і винятки. Воно в ряді випадків буває виражено іменником, дієприкметником, віддієслівним або звичайним прикметником, займенником і наріччям. Також в ряді випадків присудок може складатися не з одного, а з двох слів. Це можуть бути специфічні конструкції з допоміжними дієсловами, наприклад, для майбутнього часу, або цілі фрази, усталені як фразеологізми.
      
  5. При необхідності відзначте в тексті основу пропозиції. Для цього підкресліть підмет однією рисою, а присудок — двома лініями.