Як відключити контроль облікових записів в Vista


 

Функція контролю облікових записів в операційній системі Microsoft Windows призначена для запобігання можливості внесення неавторизованих змін до OS.Інструкція

 1. Викличте головне меню операційної системи Microsoft Windows Vista натисканням кнопки «Пуск» і перейдіть в пункт «Панель управління» для виконання операції відключення функції контролю облікових записів.
 2. Розкрийте вузол «Облікові записи користувачів» і виберіть пункт «Включення або відключення контролю облікових записів».
 3. Підтвердіть свої повноваження введенням адміністраторського пароля у вікні запиту системи і зніміть прапорець на полі «Використовувати контроль облікових записів (UAC) для захисту комп’ютера».
 4. Підтвердіть виконання команди натисканням кнопки OK і перезавантажте комп’ютер для застосування обраних змін.
 5. Поверніться до головного меню «Пуск» для здійснення альтернативної процедури відключення функції контролю облікових записів користувачів і перейдіть в пункт «Виконати».
 6. Введіть значення msconfig у полі «Відкрити» і підтвердіть виконання команди запуску консолі натисканням кнопки OK.
 7. Вкажіть пункт «Конфігурація системи» і перейдіть на вкладку «Сервіс» діалогового вікна.
 8. Виберіть пункт «Відключити контроль облікових записів (UAC) і натисніть кнопку« Запуск ».
 9. Перезавантажте комп’ютер для застосування обраних змін та ще раз поверніться до головного меню «Пуск» для виконання операції відключення обраної функції наступним способом.
 10. Введіть значення regedit в текстове поле пошуку і підтвердіть виконання команди натисканням кнопки «Знайти».
 11. Викличте контекстне меню знайденого елемента regedit.exe кліком правої кнопки миші і вкажіть команду «Запуск від імені адміністратора».
 12. Розкрийте гілку реєстру HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft Windows | CurrentVersion Policies System і змініть значення параметра EnableLUA на 0.
 13. Поверніться до головного меню «Пуск» і введіть значення cmd в тестове поле пошуку для здійснення чергової процедури відключення функції контролю облікових записів користувачів.
 14. Підтвердіть виконання команди натисканням кнопки «Знайти» і викличте контекстне меню знайденого елемента cmd.exe кліком правої кнопки миші.
 15. Вкажіть команду «Запуск від імені адміністратора» і введіть у текстове поле інтерпретатора команд Windows значення:
  Reg Add
  HKLM Software Microsoft Windows CurrentVersion Policies System / v EnableLUA / t REG_DWORD / d 0 / f.
 16. Підтвердіть виконання команди відключення функції натисканням клавіші Enter.