Як відкрити аналітичний рахунок

Як відкрити аналітичний рахунок

Фінансові установи для реєстрації різних операцій використовують систематизований перелік рахунків, який розроблений відповідно до загальноприйнятої міжнародної практики. План рахунків є обов’язковим для всіх фінансових організацій. Рахунки відображають операції, які визначені нормативними актами Національного банку та чинного законодавства.

Вам знадобиться

програмне забезпечення, що дозволяє вести аналітичний облік.

Інструкція

  1. Рахунки забезпечують мультивалютний облік операцій, аналітичні рахунки забезпечують ведення аналітичного обліку та є рахунками детального обліку, мають точність до конкретної одиниці цінностей або конкретного співробітника організації. Аналітичні рахунки лише частково є бухгалтерським обліком. Ті рахунки, до яких не потрібне відкриття аналітичних рахунків, є простими рахунками. Складні рахунки вимагають обов’язкового відкриття аналітичних рахунків.
  2. Аналітичні рахунки надають велику кількість інформації, проаналізувати яку важко, тому необхідно формувати кілька звітів з підсумками обліку в різних розрізах, які допомагають сортувати інформацію різними способами і в різній послідовності і отримувати проміжні підсумки. Щоб отримати підсумок матеріальних цінностей в аналітичному обліку, необхідно скласти звіт про наявність цінностей в розрізі видів і місць зберігання. Звіт у розрізі видів покаже перелік наявних цінностей, а також їх кількість і вартість, звіт в розрізі місць покаже перелік місць їх зберігання та вартість за кожним місцем. Обидва звіти в підсумку повинні давати однаковий підсумковий результат.
  3. Об’єкти аналітичного обліку, як правило, відображаються на декількох рахунках і відкриваються в тій програмному забезпеченні, яке передбачено організацією. Наприклад, основні засоби відображаються на 2 рахунках: «Основні засоби» № 01 і «Амортизація основних засобів» № 02. Ті матеріальні особи, які відповідають за основні засоби, зобов’язані вести аналітичний облік, використовуючи картки обліку основних засобів. У них слід реєструвати початкову вартість основних засобів і відображати її на рахунку 01, а також вносити накопичився знос, що відображається на 02 рахунку і залишкову вартість як різницю між початковою ціною і накопичилася амортизацією.
  4. Однією з найбільших категорій аналітичного обліку є облік працівників організації. Взаємовідносини з працівниками в бухгалтерському обліку відображається на декількох рахунках: «Розрахунки з персоналом по заробітній платі» № 70, «Розрахунки за податками» № 68 і «Розрахунки по страхуванню і забезпечення» № 69. В аналітичному обліку відображати взаємовідносини з кожним співробітником необхідно на одному рахунку — особовому рахунку кожного співробітника. Тому аналітичний облік повинен вестися за допомогою окремої програми.

Зверніть увагу

Певна сума грошових коштів, яка числиться на синтетичному рахунку, в будь-якому випадку повинна дорівнювати загальній сумі, яка числиться на всіх аналітичних рахунках. Відсутність рівності може означати тільки наявність помилки в аналітичному чи синтетичному обліку.

Корисні поради

Якщо синтетичним урахуванням можуть займатися тільки бухгалтера, то аналітичним — будь-які працівники організації.