Як відкрити громадську організацію

Як відкрити громадську організацію

Громадська організація є об’єднання громадян, створене на основі спільної діяльності для захисту своїх інтересів та досягнення цілей, передбачених статутом організації. Створення громадської організації має ряд особливостей і обмежень, визначених законодавством.

Інструкція

 1. Визначте цілі організації. Це можуть бути благодійні, соціальні, культурні, наукові цілі, охорона здоров’я, екологія, задоволення духовних потреб громадян. Передбачте здійснення громадською організацією підприємницької діяльності, що відповідає її цілям і завданням.
 2. Продумайте і підберіть для організації найменування. Воно повинно відображати територіальну сферу діяльності (місцева, регіональна, міжрегіональна і т.д.). Громадська організація має право здійснювати свою діяльність лише на території того суб’єкта, на території якого зареєстрована і має свої структурні підрозділи. При виборі найменування виходите з того, що воно має відображати цілі створення організації та бути унікальним.
 3. Визначте склад засновників організації. Це мають бути дієздатні фізичні особи або юридичні особи (громадські організації). Для реєстрації громадської організації потрібно не менше трьох засновників.
 4. Підготуйте пакет документів для подання до реєструючого органу:

  - Заяву, засвідчену нотаріусом;

  - Статут;

  - Протокол рішення про створення громадської організації;

  - Документи, що підтверджують право використання юридичної адреси;

  - Квитанцію про сплату державного мита.
 5. Подайте пакет документів до реєструючого органу (Міністерство юстиції). Реєстрація триває близько двох місяців. Після розгляду документів інспектором Міністерства юстиції приймається рішення про реєстрацію громадської організації або виноситься мотивована відмова. Міністерство юстиції надсилає документи після реєстрації в податковий орган для внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб. Після цього документи повертаються до Міністерства юстиції.
 6. Після отримання Міністерством юстиції з податкового органу документів протягом трьох робочих днів вам (заявнику) належить отримати свідоцтво про державну реєстрацію. З цього моменту громадська організація є юридичною особою з усіма витікаючими з цього факту правами та обов’язками.
 7. Зверніться до податкового органу і орган з ведення статистики для постановки на відповідні види обліку, отримаєте відповідні свідоцтва.
 8. Відкрийте розрахунковий рахунок в банку, повідомивши потім про це податковий орган протягом п’яти днів.
 9. Здійсніть постановку юридичної особи на облік у позабюджетні фонди (Пенсійний Фонд, Фонд обов’язкового медичного страхування, Фонд соціального страхування). Після цього ви маєте право в повному обсязі здійснювати діяльність, передбачену Статутом громадської організації.