Як відкрити освітній заклад

Як відкрити освітній заклад

Освітня діяльність в Росії ведеться на основі закону «Про освіту». Даний документ не містить однозначного і конкретного визначення діяльності в сфері освіти, але в загальному сенсі під освітньою діяльністю розуміється діяльність, в результаті якої учні отримують знання, навички, вміння, професійну підготовку в обраній спеціальності. Але для того щоб відкрити освітній заклад, недостатньо бути хорошим педагогом.

Вам знадобиться

Федеральний закон РФ «Про освіту»

Інструкція

  1. Визначте, яка буде організаційно-правова форма майбутнього освітнього закладу. Подібну діяльність за законом має право здійснювати юридичні особи (некомерційні організації) або фізичні особи, зареєстровані як індивідуальних підприємців. Комерційні організації не можуть вести освітню діяльність.
  2. Розберіться з питаннями ліцензування освітньої діяльності. У більшості випадків отримання ліцензії буде обов’язковим етапом створення установи. Винятком є ​​індивідуальна педагогічна діяльність, що здійснюється індивідуальним підприємцем — вона не вимагає ліцензії. В інших випадках ведення зазначеного виду діяльності без ліцензії тягти за собою кримінальну відповідальність.

    Їли ви плануєте проводити семінари, тренінги, лекції, надавати консультаційні послуги, не видаючи при цьому дипломи, атестати або свідоцтва про освіту, ліцензія також не буде потрібно.
  3. Визначте коло засновників освітньої установи. Це можуть бути органи державної влади, місцевого самоврядування, організації будь-яких форм власності, громадяни Росії або інших держав.
  4. Підготуйте статут освітньої установи. За основу можна взяти готові установчі документи діючої організації, яка здійснює освітній процес. Якщо ви хочете отримати якісний документ, доручіть складання статуту кваліфікованому юристу, підготувавши свої особисті побажання, що стосуються окремих розділів.
  5. Після підготовки документів зробіть реєстрацію установи в органах Федеральної реєстраційної служби. Якщо ви вибрали як організаційно-правової форми споживчий кооператив, реєстрацію його будуть здійснювати податкові органи.
  6. Після реєстрації освітнього закладу поставте його на податковий облік і на облік у позабюджетних фондах, а також в органах державної статистики.
  7. Після закінчення реєстрації та постановки на відповідні види обліків отримаєте освітню ліцензію. Ліцензування здійснюють Міністерство освіти і органи місцевого самоврядування.
  8. Після отримання ліцензії ви можете приступити до безпосереднього здійснення діяльності, керуючись заздалегідь розробленими планами навчання та освітніми програмами. Після трьох років роботи установа має право отримати державну атестацію і слідом за цим звернутися із заявою про свою державну акредитацію. З моменту акредитації ви будете мати право видавати особам, які пройшли підсумкову атестацію, документи державного зразка про кваліфікацію та рівень отриманої освіти.