Як відкрити структурний підрозділ


 

Цивільний кодекс визначає структурний підрозділ як частина підприємства, що знаходиться поза місцем розташування юридичної особи, що здійснює всі його функції або тільки їх частину. Приводом для того, щоб відкрити структурний підрозділ, можуть стати розширення бізнесу, оптимізація управлінських процесів, бажання наблизити виробництво до джерел сировини, а також вимоги природоохоронних норм з розміщення шкідливих для здоров’я людини виробництв поза межами населених пунктів.


Інструкція

  1. Якщо ви вирішили відкрити структурний підрозділ: філіал, представництво або відокремлений підрозділ з податкового законодавства, внесіть зміни в статутні документи. Підставою для цього є закон «Про державну реєстрацію». Згідно з ним, вам необхідно зареєструвати ці зміни.
  2. У податковий орган, який здійснює реєстрацію і в якому стоїть на обліку ваше підприємство, уявіть заяву про внесення змін до статутних документів за уніфікованою формою 13001. До нього прикладіть протокол загальних зборів про внесення змін до установчих документів, нову редакцію статуту або окремий документ — зміни до нього, а також квитанцію про оплату державного мита. Якщо діє довірена особа, то йому необхідна належним чином оформлена довіреність.
  3. Для відкриття філії або представництва вам потрібно зібрати досить багато документів. У першу чергу це: завірений нотаріусом комплект копій установчих документів підприємства, що створює філію. Статут, установчий договір, всі внесені зміни та свідоцтво про внесення до ЕГРЮЛ повинні бути представлені в 3 примірниках.
  4. Крім цього, для відкриття філії потрібно протокол загальних зборів про призначення керівника, довіреність на керівника відкривається філії (представництва), 2 примірника завіреної нотаріусом копії свідоцтва про присвоєння ІПН головному підприємству, лист з органів Держстатистики про присвоєння кодів КВЕД. Прикладіть також документи, що підтверджують місце розташування філії: завірену нотаріусом копію свідоцтва про власність, договір оренди, гарантійний лист та ксерокопії паспортів директора та головного бухгалтера філії.
  5. При реєстрації відокремленого підрозділу буде потрібно інший пакет документів. Під цим терміном мається на увазі структурний підрозділ підприємства, яке відокремлено від нього територіально і на якому обладнані стаціонарні робочі місця. Для реєстрації такої структурної одиниці напишіть до податкового органу заяву за формою 1-2 Облік (затверджено наказом ФНС РФ № САЕ-3-09/826).
  6. До заяви прикладіть накази про облікову політику відокремленого підрозділу та призначення на посади його директора і бухгалтера, довідку на них, завірені нотаріусом копії ІПН, ОГРН, кодів КВЕД та копію договору оренди приміщення.