Як відкривати бухгалтерські рахунки

Як відкривати бухгалтерські рахунки

Збір, узагальнення та реєстрація інформації в грошовому виразі здійснюється за допомогою бухгалтерських рахунків. Бухгалтерський облік має кілька видів: фінансовий, податковий і управлінський. У завдання обліку входить контроль достовірності та правильності інформації, своєчасне твір розрахунків і зобов’язань, а також відображення в регістрах облікових даних.

Вам знадобиться

Знання основ бухгалтерського обліку та бухгалтерська програма для відкриття і ведення рахунків.

Інструкція

  1. Щодня в процесі роботи підприємства здійснюється величезна кількість господарських операцій, які необхідно відобразити на рахунках. Бухгалтерський рахунок являє собою одиницю для зберігання інформації, яка згодом узагальнюється, тому під кожен окремий об’єкт необхідно відкривати окремий рахунок.
  2. За допомогою бухгалтерських рахунків можна відобразити і згрупувати майно за джерелами освіти, за складом та розміщення, по якісно-однорідними ознаками, які виражаються у натуральних, грошових і трудових вимірниках. Для відкриття і ведення бухгалтерських рахунків у кожній організації передбачена бухгалтерська програма.
  3. Кожен вид майна, операції та зобов’язання відкривається в окремий рахунок зі своїм найменуванням, цифровим номером і відповідає кожній статті балансу. Будь рахунок являє собою таблицю, що складається з двох сторін: одна — Дебет, друга — Кредит. Крім того, всі вони діляться на активні рахунки, пасивні та активно-пасивні. Господарські операції записуються на рахунках у міру накопичення. Кожну з них можна записати окремо, а в разі якщо однорідних операцій кілька, то згідно з первинними документами можна зводити їх у групові або накопичувальні відомості. Таким способом можна скорочувати кількість записів на рахунках.
  4. Будь-яка господарська операція обов’язково взаємна і двоїста. Подвійна запис відбувається через те, що кожна операція повинна відображатися двічі: в Дебеті одного рахунку і в той же час у Кредиті взаємопов’язаного рахунку на однакову суму. Такий запис може відображатися по-різному і залежати від форми обліку. При меморіальної формі кожна операція проводиться в різних регістрах 2 рази, при ордерній формі використовується поєднана запис. Крім простих проводок у бухгалтерському обліку існують двоякі проводки, в такому випадку по Дебету вноситься один рахунок, а за Кредитом кілька рахунків, але в результаті сума між Дебетом і Кредитом повинна бути рівна.
  5. В кінці кожного місяця в бухгалтерському балансі всі суми за рахунками на кінець місяця записуються як залишки на початок наступного місяця.

Зверніть увагу

У практиці використовуються не тільки активні і пасивні рахунки, а й активно-пасивні, що мають одночасно дебетове і кредитове сальдо.

Корисні поради

Бухгалтерська звітність підприємства повинна бути підписана і завірена керівником і бухгалтером.