Як відображати сумові різниці

Як відображати сумові різниці

Часом організації укладають договори на придбання товарів, надання послуг або виконання робіт з наданням оплати у вигляді умовних одиниць. Враховуючи такі угоди, бухгалтери досить часто стикаються з проблемою правильного відображення сумових різниць в бухобліку. Сумові різниці виникають в результаті відмінності оцінки вартості товарів, робіт чи послуг залежно від курсу іноземної валюти на дату оплати.

Інструкція

  1. Відбивайте сумові різниці в бухгалтерському обліку підприємства, якщо ви є продавцем товару, послуги або робіт, на підставі п. 6.6 ПБУ 9 / 99 «Доходи організації». У цьому випадку суммовая різниця дорівнює різниці між сумою, відображеною за кредитом рахунка 90 в день визнання виручки з бухобліку, та сумою, що надійшла на розрахунковий рахунок підприємства як оплата за фактом виконання умов договору.
  2. Дану величину продавцю необхідно використовувати для корекції суми виручки, відображеної по кредиту рахунку 90. Якщо на дату оплати курс іноземної валюти, що відповідає умовної грошової одиниці в договорі, виріс відносно курсу на дату визнання доходу, то підприємство-продавець фіксує позитивну сумову різницю. Якщо ж знизився, то відзначається негативна суммовая різниця.
  3. Визначайте сумові різниці в бухгалтерському обліку організації, якщо є покупцем, відповідно до п.6.6 ПБУ 10/99 «Витрати організації». Сумарній різниці покупця буде дорівнювати різниці між сумою оплати, розрахованої за курсом іноземної валюти на відповідну дату, і вартістю придбаного товару, розрахованої на дату утворення кредиторської заборгованості. Негативна сумарній різниці або додаткову витрату виникає при збільшенні курсу валют, а позитивна — при зниженні.
  4. Займіться розробкою способу обліку сумових різниць стосовно до вашого підприємства індивідуально, оскільки нормативні акти не встановлюють конкретного варіанту їх обліку в бухгалтерії організації. Враховуйте при цьому специфіку діяльності компанії і закріпіть отриманий спосіб в обліковій політиці.
  5. Визначте, який вигляд витрат підприємства відповідає отриманим сумовим різницями. Справа в тому, що в переліку витрат, зазначеному в ПБУ 10/99, відсутнє таке найменування витрат. У зв’язку з цим, сумову різницю найлогічніше буде віднести до звичайних видах діяльності і відображати в собівартості продажів дебету за рахунком 90. Також сумові різниці можна відображати в бухгалтерському обліку на тому ж рахунку, що й вартість придбаних товарів. При цьому необхідно буде відкривати окремі субрахунки по витратах.