Як відобразити давальницька сировина


 

Для обліку матеріалів і сировини, переданих на давальницькій основі, використовується позабалансовий рахунок. При цьому відображення всіх операцій в бухгалтерському обліку залежить від характеру угоди та призначення давальницької сировини.Інструкція

  1. Оформіть надходження давальницької сировини відповідним актом прийому-передачі, який передбачений умовами договору. Вкажіть призначення матеріалів. Відобразіть вартість сировини, прийнятого на переробку, на дебеті позабалансового рахунку 003 «Матеріали, прийняті на переробку».
  2. Проведіть переробку сировини і відобразіть витрати на дану операцію відкриттям дебету за рахунком 20 «Основне виробництво» і кредиту за відповідним рахунком. Наприклад, може використовуватися рахунок 10 «Матеріали», 70 «Розрахунки з персоналом по заробітній платі» або 26 «Загальногосподарські витрати».
  3. Здійсніть бухгалтерські записи в повному обсязі. Після передачі готової продукції замовнику спишіть суму даних витрат на дебет рахунку 90.2 «Собівартість продажів». При цьому підтвердіть дану операцію актом виконаних робіт.
  4. Узгодьте з замовником вартість робіт по переробці давальницької сировини, включаючи суму ПДВ. Відобразіть цю операцію на кредиті рахунку 90.1 «Дохід» і дебеті рахунку 62.
  5. Розрахуйте ПДВ від виручки, податок на прибуток та фінансовий результат. Отримані суми відобразіть у відповідних бухгалтерських записах. Утворену заборгованість по ПДВ покажіть на кредиті рахунок 68.2 «Розрахунок ПДВ» та дебеті рахунку 90.3 «Податок на додану вартість».
  6. Визначте фінансовий результат відкриттям кредиту по рахунку 99 «Прибуток» і дебету за рахунком 90.9 «Сальдо продажів». Після цього вкажіть податок на прибуток на кредиті рахунку 68.4 «Розрахунок податку на прибуток» в кореспонденції з рахунком 99.
  7. Відобразіть погашення дебіторської заборгованості, яка утворилася за виконання роботи по переробці давальницької сировини. Для цього відкрийте кредит за рахунком 62 «Розрахунки із замовниками» і дебет за рахунком 51 «Розрахунковий рахунок». Спишіть вартість сировини, прийнятого на переробку, з позабалансового рахунку 003.