Як відобразити дивіденди в звіті про прибутки та збитки

Як відобразити дивіденди в звіті про прибутки та збитки

Звіт про прибутки і збитки, що заповнюється за формою № 2, є другою, після бухгалтерського балансу, за важливістю бухгалтерською звітністю підприємства. Він відображає успішність здійснення господарської діяльності організації за підсумками звітного періоду. Відображення дивідендів у цьому звіті є особливою процедурою для бухгалтера.

Вам знадобиться

- Форма № 2 «Звіт про фінансові результати».

Інструкція

  1. Складіть протокол зборів засновників, на якому прийнято рішення про нарахування дивідендів згідно облікової політики підприємства, а також бухгалтерську довідку-розрахунок, в якій відображаються суми виплачених сум. Розрахуйте величину чистого прибутку, яка піде на виплату дивідендів. Керуйтеся для відображення цієї операції в бухгалтерському обліку Планом рахунків і Положеннями про бухгалтерський облік.
  2. Відобразіть в бухгалтерському обліку нарахування дивідендів на дебеті рахунку 84 «Нерозподілений прибуток» і кредиті рахунка 75 або 70. У першому випадку дохід отримують засновники підприємства і сторонні аукціонери, а в другому — працівники, що володіють акціями організації. Нарахуйте податок на прибуток і відобразіть його в довідці 2-ПДФО і на листі 3 Податкової декларації.
  3. Читайте п.21 ПБУ 4 / 99 «Бухгалтерська звітність підприємства» для складання Звіту про прибутки та збитки. У ньому повинен відображатися розрахунок чистого прибутку підприємства за звітний період. Покажіть суму проміжних дивідендів у Звіті про прибутки і збитку в рядку «Поточний податок на прибуток» в круглих дужках зі знаком мінус. У цьому випадку проводиться у бухгалтерському обліку запис з кредитом рахунків 70 або 75 і дебетом рахунку 99 «Прибутки та збитки». Нарахування дивідендів на кінець звітного періоди, згідно з новими формами бухгалтерських звітностей за 2011 року, не відображайте у Звіті про прибутки та збитки.
  4. Зрівняйте відомості Звіту про прибутки і збитки за формою № 2 і балансу за формою № 1, які розходяться на кінець звітного періоду з-за не відображення дивідендів. Для цього в рядку 190 форми № 2 «Чистий прибуток / збиток звітного періоду» необхідно вписати значення, яке дорівнює різниці даних кінця і початку звітного періоду рядку 470 форми № 1, збільшеної на суму виплачених дивідендів.