Як відобразити фінансову допомогу від засновника

Як відобразити фінансову допомогу від засновника

Відповідно до російського законодавства, засновник має право надати фінансову допомогу організації на безоплатній основі в необмеженій кількості. Здійснюється така допомога, як правило, шляхом внесення вкладу в майно підприємства.

Інструкція

  1. Вклади у майно товариства вносяться грошима, якщо статутом і іншими установчими документами не передбачено інший спосіб. Обов’язок по внесенню фінансової допомоги від засновників може бути одноразовою при створенні товариства або періодичної, при цьому терміни внесення обумовлюються в установчих документах. Вклади у майно організації не можуть змінювати розміри і номінальні вартості часток учасників у статутному капіталі.
  2. Таким чином, вклади засновників товариства — це спосіб надання організації безоплатної фінансової допомоги. Оформляється ця процедура шляхом фіксації в протоколі загальних зборів учасників.
  3. У бухгалтерському обліку суми безповоротної фінансової допомоги не можуть бути віднесені до доходів організації, оскільки доходами вважається збільшення економічних вигод у результаті надходження активів або погашення зобов’язань, що приводить до збільшення капіталу підприємства, за винятком внесків учасників.
  4. Тому для цілей бухгалтерського обліку вклади засновників не є безоплатно отриманим майном, оскільки вони впливають на величину чистих активів, на підставі яких визначається реальна вартість часток учасників.
  5. Для відображення в обліку фінансової допомоги від засновників дебетується рахунок 75 «Розрахунки з засновниками» і кредитується рахунок 83 «Додатковий капітал». Даною проводкою відображається сума заборгованості засновників по внесках у майно організації на підставі загальних зборів учасників. Отримані суми відносяться на дебет рахунку 50 «Каса» або рахунку 51 «Розрахунковий рахунок» в кореспонденції з рахунком 75 «Розрахунки з засновниками».
  6. Таким чином, безоплатна фінансова допомога від засновників відображається в 3 розділі бухгалтерського балансу «Капітал і резерви» в рядку «Додатковий капітал».