Як відобразити кредиторську заборгованість у бухобліку


 

При невиконанні або частковому невиконанням своїх зобов’язань у підприємства виникає кредиторська заборгованість. В залежності від характеру боргу дані величини враховуються на різних рахунках у бухгалтерському обліку і відображаються загальною сумою в рядку 620 «Кредиторська заборгованість» розділу 5 балансу.Інструкція

  1. Врахуйте всі розрахунки з постачальниками та підрядниками на рахунку 60 або 76. При цьому всі боргові зобов’язання (прийняття до оплати рахунків, надходження товару, матеріальних цінностей та іншого майна, відображення ПДВ і т.д.) необхідно відображати на кредиті цього рахунка. У разі оплати за товар, послугу чи роботу врахуйте перераховану суму на кредиті рахунку 51 «Розрахунковий рахунок» і дебеті рахунку 60 або 76. Кредиторська заборгованість утворюється в тому випадку, якщо по рахунку 60 або 76 на звітну дату утворилися залишки.
  2. Відобразіть нарахування заробітної плати співробітникам підприємства на кредиті рахунку 70. Перерахування коштів на картку працівника або видача готівки з каси відбивається на дебеті цього рахунку в кореспонденції з рахунком 50 або 51. Якщо на кінець звітного періоду по рахунку 70 утворилися залишки, то вони визнаються в складі кредиторської заборгованості.
  3. Отримайте авансові платежі від покупців або замовників за придбаний товар. До моменту передачі товару дані суми числяться на кредиті рахунку 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» у складі кредиторської заборгованості.
  4. Проаналізуйте залишки по інших рахунках підприємства, на яких може утворитися кредиторська заборгованість. До них відносять: рахунок 68 «Розрахунки з податків і зборів», рахунок 66 і 67 «Розрахунки по кредитах і позиках», рахунок 71 «Розрахунки з підзвітними особами», рахунок 69 «Розрахунок із соцстрахування», рахунок 73 «Розрахунки з персоналом» та інше.
  5. Визначте суму кредиторської заборгованості підприємства, що утворилася на звітну дату, і відобразіть її в рядку 620 розділу 5 «Короткострокові зобов’язання» бухгалтерського балансу. При цьому в рядках 621-625 наводиться розшифровка заборгованості. У рядку 621 вказується борг перед постачальниками та підрядниками, в рядку 622 — кредитове сальдо по заробітній платі, у рядку 623 — залишки по внесках у позабюджетні фонди, у рядку 624 — заборгованість по податках, в рядку 625 — інші борги підприємства.