Як відобразити курсову різницю

Як відобразити курсову різницю

Курсова різниця виникає в результаті часткового або повного погашення кредиторської або дебіторської заборгованості, яка виражається в іноземній валюті, при цьому курс на дату проведення операції відрізняється від курсу на дату відображення заборгованості в бухгалтерському обліку. Також курсові різниці може утворитися за операціями перерахунку вартості зобов’язань і активів, розглянутих в п.7 ПБУ 3 / 2006.

Інструкція

  1. Ознайомтеся з 3 розділом ПБУ 3 / 2006 «Облік курсових різниць», в якому представлені основні положення по порядку відображення даних величин в бухгалтерському обліку. Так в п.12 зазначається, що курсові різниці повинні бути представлені в тому звітному періоді, де відображається дата виконання зобов’язання або в якому складається бухгалтерська звітність.
  2. Згідно п.14 ПБУ 3 / 2006 курсові різниці відносите до інших доходів або витрат на відповідний рахунок 91. Якщо ж вона пов’язана з розрахунками із засновниками, то її необхідно зарахувати в додатковий капітал підприємства. Порядок відображення курсової різниці залежить також від того, купується іноземна валюта або продається.
  3. Відобразіть купівлю іноземної валюти в бухгалтерському обліку. Спочатку відкрийте дебет рахунку 57 «Переклади їсти дорогою» з кореспонденцією на рахунок 51 «Розрахункові рахунки». Так ви відобразіть перерахування рублів на покупку валюти. Зарахування банком валюти на валютний рахунок за курсом ЦБ Росії на дату покупки здійснюється відкриттям дебету за рахунком 52 «Валютні рахунки» зі зверненням на кредит рахунку 57. Комісія банку відноситься до інших витрат і відображається на дебеті рахунка 91 «Інші витрати» і кредиті рахунка 51.
  4. Утворену курсову різницю включайте до складу інших витрат або доходів підприємства, для чого відкрийте дебет за рахунком 91 «Інші витрати або доходи» і кредит за рахунком 57. З метою оподаткування дана різниця відноситься до позареалізаційних витрат чи доходів, згідно пп.6 п.1 ст.265 та п.2 ст.250 Податкового кодексу РФ.
  5. Проведіть у бухгалтерському обліку продаж іноземної валюти. Для цього відкривається проводка: дебет рахунку 57 — кредит рахунку 52, яка списується валюти з валютного рахунку компанії. Зарахування рублевої суми відображається на дебеті рахунки 51 і кредиті рахунки 57. Після цього спишіть комісію банку на проведення операції в складі інших витрат і відобразіть курсову різницю на дебеті рахунку 91.