Як відобразити нарахування єдиного податку


 

Єдиний податок сплачується індивідуальними підприємцями та організаціями, що застосовують спрощену систему оподаткування. Він може нараховуватися в розмірі 6% з суми доходів або в розмірі 15% з суми доходів, зменшених на витрати.


Інструкція

 1. Фіксуйте протягом року податкові показники наростаючим підсумком у Книзі обліку доходів і витрат. Операції, які не впливають на податкову базу при УСН, не враховуйте.
 2. Оформіть Книгу наступним чином: прошнуруйте і пронумеруйте її сторінки, вказавши на останній їх загальне число. Проставте в документі підпис керівника організації (індивідуального підприємця) і друк, а потім уявіть в податкову інспекцію для засвідчення.
 3. Роздрукуйте листи книги на папері в кінці звітного періоду, якщо ви ведете її в електронному вигляді. В кінці податкового періоду пронумеруйте і прошнуруйте її, вказавши кількість одержані сторінок. Завірте її підписом керівника та печаткою, а також підписом та печаткою посадової особи податкової служби.
 4. Враховуйте в Книзі доходи від реалізації та позареалізаційні доходи касовим методом. При цьому датою отримання доходів є день надходження грошей, майна або погашення заборгованості іншим способом. При об’єкті оподаткування «доходи» оподатковуваний база на суму витрат не зменшується (крім витрат на допомоги по тимчасовій непрацездатності та страхові внески). При об’єкті оподаткування «доходи мінус витрати» враховуються тільки економічно обгрунтовані і документально підтверджені витрати.
 5. Оформіть після закінчення податкового періоду Довідку до розділу I Книги, якщо об’єктом оподаткування є доходи мінус витрати. Відобразіть в рядку 010 доходи, у рядку 020 — витрати, в рядку 030 — різницю між сплаченим мінімальним і обчислення єдиного податку за попередній податковий період. Вкажіть позитивне значення податкової бази в рядку 040 або негативне — в рядку 041.
 6. Складіть і подайте до податкової інспекції декларацію з єдиного податку за 1 квартал, півріччя, 9 місяців по авансовим платежам єдиного податку не пізніше 25 днів з дня закінчення відповідного звітного періоду. Декларація заповнюється в рублях (без копійок).
 7. Визначте суму мінімального податку після закінчення податкового періоду при об’єкті оподаткування доходи мінус витрати. Він становить 1% від суми оподатковуваних доходів. Порівняйте його величину з обчисленим єдиним податком за звичайною ставкою. Сплатити потрібно ту суму, яка виявиться більше.
    
 8. Складіть за підсумками року уточнену декларацію, яка надається не пізніше 30 квітня року, наступного за завершеним податковим періодом (для організацій — не пізніше 31 березня). Відніміть із суми авансів, сплачених за 9 місяців, обчислений за рік єдиний податок, а також суму внесків та виданих посібників. Якщо виникла переплата по податку, то рядок 060 в ній не заповнюється, а переплата відображається в рядку 070.
 9. Проведіть сплату єдиного податку в ті ж терміни, які встановлені для подання декларацій з цього податку.