Як відобразити нарахування податку на прибуток

Як відобразити нарахування податку на прибуток

Прибутковий податок обчислюється виходячи з прибутку, яка отримана за результатом фінансово-господарської діяльності організації і відображається як витрата з податку на прибуток. Відображення прибутку в звіті про фінансову діяльність за звітний період іменується обліковим прибутком. Якщо усунути вплив податкового прибутку і різниць на фінансовий результат організації в звітному періоді, то обліковий прибуток і буде прибутком до оподаткування.

Вам знадобиться

Дані про прибуток.

Інструкція

  1. Існує два варіанти розбіжностей при визначенні податкової та облікового прибутку. Перший варіант — це постійні різниці, які не змінюються протягом тривалого періоду. Постійні різниці взаємодіють з податком на прибуток, які оплачується в бюджет, і залежать від виду формування прибутку, що обкладається податком. У більшості випадків постійні різниці можуть виникати через вплив на розмір облікової прибутку доходів або витрат, не враховуються в момент обчислення податкового прибутку.
  2. Другий варіант — тимчасові різниці, які виникають під час відображення доходів і витрат у податковому та бухгалтерському обліку через різницю в часі. Внаслідок тимчасових різниць між обліковим та податковим прибутком виникає необхідність забезпечити відповідність фактичного прибутку та податку на прибуток. Тобто при відображенні нарахування витрати з прибуткового податку необхідно розподілити по періодах. Той податок, який був нарахований для оплати в бюджет у поточному звітному періоді, може бути віднесений до витрат в іншому періоді по прибутковому податку.
  3. Поточний податок на прибуток відображається за кредитом субрахунка «Розрахунки за податками» № 641, оплата податку до бюджету в бухгалтерському обліку відображається на дебеті рахунку № 641 і кредиті рахунка «Поточні рахунки» № 311. Витрати з податку враховується за рахунком «Податки на прибуток» № 98. Включення витрат з податку до складу звіту з фінансового результату організації відбивається на кредиті рахунку № 98 і дебеті рахунка «Фінансові результати» № 79. Тобто результат нарахування податку — це відображення витрат з прибуткового податку в сумі, що дорівнює поточного податку, який коригується на суму відстроченого. З чого випливає, що витрати з прибуткового податку рівні поточного податку за вирахуванням, або додатком відстроченого податку.
  4. Нарахування суми поточного прибуткового податку відображається на дебеті рахунку № 98 і кредиті субрахунка № 641. Відстрочені податкові активи спочатку числяться на дебеті рахунку № 17 і кредиті рахунку № 641. Перше нарахування відстроченого податку враховується на дебеті рахунку № 98 і кредиті рахунка «Відстрочені податкові зобов’язання» № 54. Наявні на балансі відстрочені податки на початок періоду міняють вплив тимчасових різниць. Тоді спочатку при нарахуванні поточного податку і витрати по прибутковому податку списуються відстрочені податки ранніх періодів.

Зверніть увагу

Показники, які можуть змінити тільки податковий прибуток, практично не зустрічаються в практиці, але при обчислення податку на прибуток без постійних різниць, встановлених законодавством, не обходиться.

Корисні поради

Тимчасові різниці є основним джерелом податкових різниць, так як тимчасові відхилення не можуть впливати на формування розбіжності протягом всієї діяльності підприємства.