Як відобразити недостачі при інвентаризації


 

В процесі господарської діяльності керівники організацій повинні проводити інвентаризацію об’єктів. Це робиться для того, щоб в обліку були вказані достовірні дані. Як правило, ця процедура здійснюється перед здачею річної звітності, зміною матеріально-відповідальної особи. Часом трапляються такі ситуації, коли в процесі звірки виявлено недостачі. Що ж робити бухгалтеру в цьому випадку?Інструкція

 1. Спочатку ви повинні призначити членів інвентаризаційної комісії, які й проводитимуть звірку майна. Для цього оформите наказ, де також пропишіть і терміни.
 2. Потім в зазначену в наказі дату голові комісії видаються інвентарні картки майна, технічні документи. Матеріально-відповідальна особа віддає в бухгалтерію розписку про те, що всі документи здані, все майно враховано.
 3. Далі починається перевірка. Комісія оцінює стан майна. В кінці складається порівняльна відомість, де і вказуються недостачі.
 4. Ви, як бухгалтер, повинні на підставі порівнювальної відомості скласти акт про списання ОС (форма № ОС-4). Також оформите бухгалтерську довідку, де вкажіть причини вибуття основного засобу, суму нарахованої амортизації, суму залишкової вартості, суму дооцінки (якщо проводилася переоцінка об’єкта).
 5. У бухгалтерському обліку зробіть проводки:

  Д01 «Основні засоби» субрахунок «Вибуття ОС» К01 «ОС» — списується початкова вартість;
  Д02 «Амортизація ОС» К01 «ОС» субрахунок «Вибуття ОС» — списується сума нарахованої амортизації;
  Д94 «Нестачі від псування цінностей» К01 «ОС» — списується залишкова вартість об’єкта;
  Д83 «Додатковий капітал» К94 «Нестачі від псування цінностей» — списується сума дооцінки;
  Д73 «Розрахунки з персоналом за іншими операціями» К98 «Доходи майбутніх періодів» — списується недостача на винних осіб;
  Д70 «Розрахунки з персоналом по оплаті праці» К73 «Розрахунки з персоналом за іншими операціями» — утримана сума нестачі з винної особи.


 6. У тому випадку, якщо винні особи не знайдені, недостачу, виявлену в процесі інвентаризації, спишіть наступним чином:

  Д91 «Інші доходи і витрати» субрахунок «Витрати» К94 «Нестачі від псування цінностей» — списується сума недостачі.

  У цьому випадку суму нестачі в податковому обліку відображайте в складі позареалізаційних витрат.