Як відобразити нерозподілений прибуток

Як відобразити нерозподілений прибуток

Нерозподілений прибуток являє собою частину доходу підприємства, не спрямовану на сплату податків і розподіл дивідендів між учасниками і акціонерами. Її інвестують повторно в активи компанії. Існують певні правила відображення нерозподіленого прибутку в бухгалтерському обліку підприємства.

Інструкція

  1. Списуйте суму чистого прибутку, отриманого за підсумками звітного року, заключними оборотами в грудні відкриттям кредиту по рахунку 84 «Нерозподілений прибуток» з кореспонденцією в рахунку 99 «Прибуток і збитки». У разі отримання чистого збитку списання відбувається за дебетом рахунка 84 «Непокритий збиток» і кредитом рахунка 99.
  2. Відбивайте спрямування частини прибутку у звітному році на оплату доходу учасникам підприємства на підставі підсумків річної бухгалтерської звітності. У цьому випадку необхідно відкрити дебет за рахунком 84 і кредит за рахунком 75 «Розрахунки з засновниками» і рахунку 70 «Розрахунки з персоналом по оплаті праці». Подібна запис проводиться також, коли виплачується проміжний дохід.
  3. Проаналізуйте бухгалтерський баланс за підсумками звітного року. Якщо необхідно величину статутного капіталу прирівняти з величиною чистих активів, то відкривається кредит за рахунком 84 «Нерозподілений прибуток» з кореспонденцією на рахунок 80 «Статутний капітал». Якщо необхідно погасити збиток коштів резервного або додаткового капіталу, то кредит рахунку 84 списується на дебеті рахунку 82 «Резервний капітал» або рахунку 83 «Додатковий капітал».
  4. Якщо збитки погашаються за рахунок цільових внесків, відкрийте кредит рахунку 84 і дебет рахунку 75 «Розрахунки з засновниками». Покрити збитки підприємства можна також за рахунок списання нерозподіленого прибутку минулих років відкриттям дебету за рахунком 84 «Нерозподілений прибуток минулих років» з кореспонденцією за рахунком 84 «Непокритий збиток звітного року».
  5. Організовуйте облік за рахунком 84 «Нерозподілений прибуток» для нерозподіленого прибутку так, щоб відображати повну інформацію про напрямок використання коштів. Розділяйте кошти нерозподіленого прибутку, що використовуються як фінансове забезпечення виробничого розвитку і закупівлі нового майна на підприємстві. Вносьте запису операцій по рахунку 84 тільки в кінці грудня звітного року. Не виділяйте субрахунку в плані рахунків.