Як відобразити нестачу по касі


 

За правилами роботи з готівкою, всі кошти організації повинні зберігатися в банку, при цьому їх вилучення (інкасація) повинні проводитися регулярно. При зміні касирів, а також по плановому розпорядку грошові кошти в касі підлягають ревізії.Інструкція

  1. Дані, відображені в касовій книзі, звірте із залишком готівки в касі. Сума виручки повинна відповідати показниками грошових підсумкових лічильників і контрольній стрічці. Сума грошей, яку здали касиром-операціоністом старшому касиру повинна збігатися з підсумковим чеком ККМ.
        
  2. Якщо з каси була проведена видача, яка не підтверджена підписом одержувача у видатковому касовому ордері або іншому аналогічному документі, ця сума підлягає стягненню з касира, якщо з ним був підписаний договір про повну матеріальну відповідальність.
  3. Якщо в касі виявляється надлишок або нестача грошей, оформите спеціальний акт про результати інвентаризації готівкових грошових коштів (форма N інв-15), а також внесіть необхідні записи у відомість обліку результатів, виявлених інвентаризацією (форма N інв-26).


  4. Результатом перевірки кас є виявлення сум недостачі з зазначенням, на чию відповідальність їх необхідно віднести.

    Якщо при інвентаризації по закінченні робочого дня виявляється недостача готівкових грошей, інструкцією із застосування плану рахунків наказано відображати виявлену суму нестачі за дебетом рахунка 94 «Нестачі і втрати від псування цінностей» у кореспонденції з кредитом рахунка 50 «Каса».


  5. У більшості випадків суму нестачі необхідно утримати із заробітної плати касира, ця операція відображається наступною проводкою: кредит рахунку 94 і дебет рахунку, що відображає розрахунки з працівниками, субрахунок 73-2 «Розрахунки з відшкодування матеріального збитку». Таким чином, нестача по касі закривається проводкою: дебет рахунки 50, кредит рахунку 73-2. Якщо ж недостача сталася не з вини касира, то повідомлення про надлишку готівки може надійти з банку після перерахунку. Наприклад, протягом дня в банк були передані грошові кошти і зроблена наступна проводка: дебет 57, кредит 50. Таким чином, сума відображеної в кредиті рахунку 50 недостачі зараховується на розрахунковий рахунок компанії і обліковується за дебетом рахунка 51 в кореспонденції з рахунком 50. А на рахунку 94 робиться запис сторно на суму надлишку, який спочатку значився як недостача.