Як відобразити орендну плату

Як відобразити орендну плату

Часом у процесі господарської діяльності деякі роботодавці здають в оренду власне майно. Як правило, для здійснення таких операцій необхідно укладати договір оренди, за яким одна зі сторін буде орендодавцем, а друга — орендарем. За нормативно-правовому акту друга сторона повинні виплачувати на адресу першої орендну плату, розмір якої зазначено в договорі. Орендодавець повинен відобразити операції за договором оренду в бухгалтерському обліку.

Вам знадобиться

- Договір оренди.

Інструкція

 1. Спочатку слід зауважити, що при здачі основного засобу в оренду, ви повинні поставити відмітку в інвентарній картці цього об’єкта. Інвентарний номер, присвоєний майну під час вступу, зберігається за ним навіть за умови здачі в оренду.
 2. При оформленні здачі майна, крім договору, складіть приймально-передавальний акт. Він складається в довільній формі, підписується обома сторонами.
 3. Всі фінансові результати, отримані від оренди майна, відображайте як доходи майбутніх періодів або у складі позареалізаційних доходів, які збільшують податок на прибуток. Суми амортизаційних відрахувань враховуйте в складі інших витрат, тим самим зменшуючи податок на прибуток.
 4. На підставі договору оренди та акт прийому-передачі в бухгалтерському обліку зробіть проводки:

  - Д01 «Основні засоби» субрахунок «Оренда ОС» К01 «Основні засоби» — передано майно за договором оренди;

  - Д62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» К91 »Інші доходи і витрати» субрахунок «Інші доходи» — нарахована плата за договором оренди;

  - Д91 «Інші доходи і витрати» К68 «Розрахунки з податків та зборів» субрахунок «ПДВ» — нарахований ПДВ за договором оренди;

  - Д91 «Інші доходи і витрати» субрахунок «Інші витрати» К02 «Амортизація ОС» субрахунок «Оренда ОС» — нарахована амортизація по майну, зданого в оренду;

  - Д51 «Розрахункові рахунки» або 50 «Каса» К62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» — нарахована плата за договором оренди.
 5. Врахуйте, що всі кореспонденції рахунків необхідно робити тільки на підставі супроводжуючих документів, наприклад, сума амортизаційних відрахувань відбивається на підставі бухгалтерської довідки-розрахунку, а нарахування орендної плати — на підставі виписки з розрахункового рахунку, платіжних доручень, квитанцій та прибуткових касових ордерів.