Як відобразити ОС в бухобліку

Як відобразити ОС в бухобліку

Основні засоби — це такі активи організації, строк корисного використання яких перевищує один рік. До них відносять: будівлі, споруди, якесь обладнання та інші цінності. Щомісяця на них нараховується амортизація (знос), у міру якого поступово списується їх первісна вартість. Як же відображати операції, пов’язані з основними засобами?

Вам знадобиться

- Акт приймання-здачі основних засобів;
- Бухгалтерська довідка;
- Рахунок від постачальника;
- Договір;
- Платіжні документи.

Інструкція

 1. Як правило, основні засоби спочатку надходять в організацію. При цьому надходити вони можуть від різних джерел, від цього і залежить кредитований рахунок. Наприклад:

  Д08 «Вкладення у необоротні активи» К75 «Розрахунки з засновниками» — відображено надходження ОС в рахунок статутного внеску;

  Д01 «Основні засоби» К08 «Вкладення у необоротні активи» — введені в експлуатацію ОС.
 2. У тому випадку, коли основні засоби придбано у постачальника, зробіть запис:

  Д08 «Вкладення у необоротні активи» К60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» — нараховано постачальнику за ОС.
 3. При придбанні обладнання, яке потребує монтажу, тобто установки, також необхідно відобразити це відповідними проводками:

  Д07 «Обладнання до установки» К60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» — нарахована сума постачальнику за ОС;

  Д08 «Вкладення у необоротні активи» К07 «Обладнання до установки» — передано обладнання в монтаж;

  Д08 «Вкладення у необоротні активи» К70 «Розрахунки з персоналом по оплаті праці» або 69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення» — враховані витрати на монтаж;

  Д01 «Основні засоби» К08 «Вкладення у необоротні активи» — введені в експлуатацію ОС.
 4. Іноді доцільно використовувати переоцінку основних коштів, це робиться, наприклад, для того, щоб скласти фінансову звітність і провести аналіз. Переоцінка робиться раз на рік. Пам’ятайте, що зробивши її один раз, ви повинні проводити цю процедуру щороку. За такої операції зробіть запис у бухгалтерському обліку в разі дооцінки:

  Д01 «Основні засоби» К83 «Додатковий капітал» або 84 «Нерозподілений прибуток» — збільшена первісна вартість ОЗ;

  Д83 або 84 К02 «Амортизація ОС» — збільшені амортизаційні відрахування ОС.

  А в разі зниження ціни:

  Д83 або 84 К01 — зменшена первісна вартість ОЗ;

  Д02 К83 або 84 — зменшені амортизаційні відрахування ОС.
 5. Як вже говорилося вище, з часом основні засоби, які значаться на балансі підприємства, старіють. Виходячи з цього, необхідно щомісяця нараховувати амортизацію, тобто списувати з первісної вартості суму зносу. Для обліку амортизації використовують рахунок 02, до якого дебетуються рахунки: 20 «Основне виробництво» 23 «Допоміжне виробництво», 25 «Загальновиробничі витрати» та інші рахунки.
 6. Часом ці активи виходять з ладу, в цьому випадку доцільно передати їх в ремонт. Слід враховувати, що таке витрати списуються одноразово. Це робиться проводкою:

  Д20, 23, 25 та ін До 10 «Матеріали», 60 «Розрахунки з персоналом по оплаті праці» тощо — списані витрати на ремонт ОС.
 7. Іноді організації створюють ремонтний фонд, куди списують витрати рівномірно і кожен місяць. При цьому ви повинні також відображати це в бухгалтерському обліку:

  Д20, 25, 26 та ін К96 «Резерви майбутніх витрат» — відбиті відрахування в ремонтний фонд.
 8. Коли відбувається вибуття основних засобів, необхідно скласти акт про ліквідацію цих активів і зробити проводки в бухгалтерському обліку. Якщо ОС списується через непридатність, зробіть записи:

  Д01 К01 — списана первісна вартість ОЗ;

  Д02 К01 — списана сума амортизації ОЗ;

  Д91 К01 — списана залишкова вартість ОС.

Корисні поради

Всі операції повинні відображатися згідно супровідним документам, а також уточнюватися бухгалтерськими довідками, наприклад, у разі розрахунку амортизаційних відрахувань.