Як відобразити отримані дивіденди

Як відобразити отримані дивіденди

Для будь-якого учасника господарського товариства або акціонера одним з найважливіших подій є отримання дивідендів. Це показник того, що кошти, вкладені в об’єкт інвестування, приносять дохід. Дивіденди — частина прибутку, розподіленого на користь інвесторів, яка підлягає оподаткуванню при їх виплаті. Розподіляється прибуток після затвердження акціонерами річної бухгалтерської звітності.

Вам знадобиться

- Акції вітчизняної або іноземної організації.

Інструкція

  1. Відображаються дивіденди, отримані від вітчизняної або іноземної організації, у податковому та бухгалтерському обліку по-різному. У бухгалтерському обліку дивіденди є операційним доходом як надходження, пов’язане з участю в статутному капіталі іншій організації. Виходячи з тимчасового допущення визначеності фактів господарської діяльності, їх слід відобразити на день винесення рішення про виплату дивідендів за принципом нарахування.
  2. У податковому обліку дивіденди повинні включатися в оподатковувану базу з податку на доход як позареалізаційних доходів за датою надходження коштів на розрахунковий рахунок організації, незалежно від методу обліку доходів і витрат, що застосовується платником податків. При отриманні доходу у вигляді майна від пайової участі в організаціях датою отримання вважається той день, коли був підписаний акт його приймання-передачі.
  3. При отриманні дивідендів від іноземної організації сума податку визначається платником податку самостійно. В податкову базу включається повністю вся сума дивідендів, які належать до отримання, і чи був утриманий податок за законодавством тієї країни, значення не має. Розмір суми податку, сплаченого за кордоном, не може бути вище суми податку, що підлягає до оплати вітчизняної організацією. Для підтвердження оплати податку організацією-нерезидентом необхідне підтвердження податкового органу тієї держави, де зареєстрована організація, що сплачує дивіденди.
  4. Сума дивідендів повинна бути відображена в період надходження коштів на рахунок у складі позареалізаційних доходів. Оподаткування дивідендів здійснюється не за загальною ставкою, а за спеціальною, тому їх слід виключити із загальної податкової бази.
  5. У разі якщо сплачує дивіденди організація сама отримує дохід від пайової участі в іншій організації, податок, який підлягає утриманню, розраховується в іншому порядку. Тоді із загальної суми, що підлягає розподілу, віднімаються ті дивіденди, які підлягають виплаті іноземної організації. Після обчислюється різниця між сумою числень і сумою дивідендів, яку отримав податковий агент за поточний звітний період. Якщо різниця виявляється позитивною, то до неї застосовується зобов’язання по оплаті податку, а якщо ставка негативна — обов’язок сплати податку відсутня.

Зверніть увагу

Бухгалтерська звітність акціонерам повинна надаватися після 60 днів після закінчення звітного року.

Корисні поради

Якщо акціонером компанії є пайовий інвестиційний фонд, то податок з доходу від виплати дивідендів не утримується, тому що така організація не є юридичною особою.