Як відобразити переплату з податку на прибуток


 

Облік розрахунків з податку на прибуток повинен проводитися в організаціях відповідно до норм ПБО 18/02. При цьому існують особливості відображення в бухгалтерському обліку переплати в бюджет з цього податку.Інструкція

 1. Складіть в бухгалтерському обліку проводки за розрахунком з бюджетом з податку на прибуток:
  - Дебет рахунку 68 (субрахунок «Розрахунки з податку на прибуток»), Кредит рахунку 51 «Розрахунковий рахунок» — перераховані до бюджету авансові платежі з податку на прибуток;
  - Дебет рахунку 99 «Прибутки та збитки», Кредит рахунку 68 (субрахунок «Розрахунки з податку на прибуток») — відбитий умовний витрата з податку.
    
 2. Визначте підсумкову суму з податку після закінчення звітного періоду. У разі утворилася переплати відобразіть цю суму на рахунку 09 «Відстрочені податкові зобов’язання». Для цього відкрийте до даного рахунку субрахунок «Зайве сплачений до бюджету податок на прибуток».
 3. Відобразіть суму переплати з податку, склавши наступну бухгалтерську проводку:
  - Дебет рахунку 09 (субрахунок «Зайве сплачений до бюджету податок на прибуток»), Кредит рахунку 68 (субрахунок «Розрахунки з податку на прибуток») — врахований відстрочений податковий актив у вигляді суми надміру сплаченого до бюджету податку.
    
 4. Погасіть відстрочений податковий актив при здійсненні заліку сум переплати в рахунок поточних платежів, склавши проводку:
  - Дебет рахунку 68 (субрахунок «Розрахунки з податку на прибуток»), Кредит рахунку 09 «Відстрочені податкові активи» — врахована переплата з податку. Не вмикайте суми, враховані на рахунку 09, в розрахунок чистого прибутку (збитку), так як переплата до бюджету не впливає на формування фінансових результатів діяльності або на податкову базу. Відобразіть їх у балансі по рядку «Необоротні активи».
    
 5. Внесіть в пояснювальну записку пункт про незастосування при розрахунку чистого прибутку пункту 11 ПБУ 18/02 про відображення суми відкладених податкових активів у звіті про прибутки та збитки. Це необхідно зробити відповідно до пункту 4 статті 13 Федерального закону від 21.11.96 № 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік», в якому вказується, що організації зобов’язані повідомляти про незастосування правил бухгалтерського обліку, якщо вони не дозволяють вірогідно відбити майновий стан та фінансові результати діяльності.