Як відобразити податок з дивідендів

Як відобразити податок з дивідендів

Разом зі становленням і розвитком нових економічних відносин, все більшої актуальності набувають операції з дивідендами. Відповідно, збільшується кількість питань про механізм їх обліку та відображення операцій з ними в бухгалтерському обліку. Зокрема, досить актуальним є питання обліку податку на дивіденди.

Інструкція

  1. Визначте ставку податку. Для іноземних юридичних осіб ставка дорівнює 15%. Для фізичних осіб — нерезидентів Російської Федерації ставка податку на дивіденди дорівнює 30%. Для російських підприємств та фізичних осіб — резидентів РФ ставка податку становить 9%. Нарахування податку на дивіденди одержувача юридичної особи регулюється нормами глави 25 Податкового Кодексу Російської федерації. А порядок утримання податку з дивідендів одержувача — фізичної особи обумовлений у главі 23 НК РФ.
  2. Розрахуйте суму податку. Вона визначається шляхом множення ставки податку на різницю між сумою дивідендів нарахованих до отримання та виплати організацією — податковим агентом. При цьому сума податку зменшується за рахунок віднімання від суми всіх нарахованих дивідендів суми дивідендів, які нараховані фізичним і юридичним особам — нерезидентам РФ. І збільшується за рахунок суми дивідендів, отриманих підприємством — податковим агентом. Зобов’язання з податку на дивіденди не виникає, якщо зазначена різниця має знак «мінус» — тобто сума отриманих дивідендів нижче суми нарахованих до виплати. Для кожної групи учасників — резидентів і нерезидентів при розрахунку дивідендів застосовуйте відповідні ставки податку.
  3. Відобразіть в обліку податок з дивідендів: нарахуєте дивіденди учасникам: Дт 84-Кт 75-2. Або Дт 84-Кт 70. Відобразіть утримання податку на дивіденди з учасників: Дт 75-2 — До 68 або Дт 70-Кт 68. Відобразіть виплату дивідендів: Дт 75-2-Кт 50 / 51 або Дт 70-Кт 50/51.
  4. За умови, що ваше підприємство є учасником і отримало звістку про нарахування дивідендів, зробіть проводку: Дт 76 — Кт 96, де відобразіть суму нарахованих дивідендів. Ця сума збільшить обліковий прибуток підприємства, але не відіб’ється на оподатковуваного, т.к. сума податку на дивіденди утримана податковим агентом. В даному випадку у вас виникне позитивна постійна різниця. Розрахуйте за ставкою податку на прибуток постійний податковий актив. Зробіть проводку: Дт 68 — Кт 99.
  5. Зробіть проводку Дт 51-Кт 76 на суму сплачених податковим агентом дивідендів. Ця проводка створює дебетове сальдо, яке закрийте такою проводкою: Дт 91 — Кт 76. У цьому випадку виникає негативна різниця між податковим та бухгалтерським обліком.