Як відобразити прибуток минулих років

Як відобразити прибуток минулих років

Досить часто після затвердження річного бухгалтерського звіту на підприємстві виявляються доходи або витрати, пов’язані до минулого періоду, у такому випадку їх необхідно визнати і відобразити як прибуток або збитки минулих років. Внести будь-які зміни в затверджену річну звітність неможливо.

Інструкція

  1. Якщо прибуток минулих періодів виявлена ​​в поточному періоді до настання моменту затвердження річної звітності, то вносити відповідні поправки до звітності можна груднем місяцем минулого року. Виявлена ​​в звітному році прибуток минулих років, відповідно до «Плану бухгалтерського обліку», відображається в кореспонденції з рахунками обліку розрахунків за кредитом субрахунка «Інші доходи», що відноситься до рахунку № 91. Прибуток минулих років, яка була виявлена ​​в поточному звітному періоді, повинна відображатися у складі інших доходів на підставі Положення ведення бухгалтерської звітності, затвердженого Міністерством фінансів.
  2. Суми інших доходів повинні розглядатися як постійні різниці, що є джерелом формування податкового активу. В результаті виправлення помилок, суми визнаних інших доходів, виключаються з розрахунку податкової бази поточних та наступних звітних періодів з податку на прибуток. Відображатися постійні податкові активи повинні в бухгалтерській звітності проведенням за дебетом рахунка «Розрахунки за податками» № 68 і кредитом рахунка «Прибутки та збитки» № 99.
  3. У разі якщо немає можливості визначити період, до якого відноситься прибуток минулих років, її необхідно включити до складу позареалізаційних доходів з метою оподаткування.
  4. У нижній частині звітності «Про прибутки та збитки» зазначаються дані про податкові зобов’язання, тому необхідно звернути увагу на правильність заповнення звіту. Поточний податок на доходи відображається у рядку 150 звіту, він повинен бути дорівнює загальній сумі податку на прибуток, зазначеної за відповідний звітний період в податковій декларації. Сума податку на доходи у рядку 150 не повинна включати додану суму податку.
  5. Щоб уникнути спотворення фінансового результату поточного періоду, який повинен дорівнювати прибутку за звітний період, податок на прибуток минулих років слід відобразити в звіті «Про фінансові результати» в окремому рядку, після поточного податку на прибуток.

Зверніть увагу

Якщо підприємство може визначити той звітний період, до якого відноситься прибуток минулих років, то коригування необхідно внести до податкової звітності періоду, до якого належить виявлена ​​помилка.

Корисні поради

Будь-яка помилка в бухгалтерській звітності може спричинити податкову або адміністративну відповідальність, за що підприємство може бути оштрафовано.