Як відобразити прибуток-збиток


 

Відображення прибутку і збитків в бухгалтерському обліку підприємства є однією з основних операцій, так як збиткова діяльність може стати причиною, по якій фірма може зазнати виїзної перевірки податкової інспекції.Інструкція

  1. Відобразіть фінансовий результат облікового періоду в бухгалтерському балансі як нерозподілений прибуток, а точніше як фінансовий результат мінус податки і відповідні платежі. Закрийте рахунок 99 по закінченню року за допомогою списання на 84й отриманого фінансового результату діяльності підприємства. Покажіть чистий прибуток / збиток даного періоду на сторінці 190 відповідного звіту про прибутки / збитки.
  2. Розрахуйте чистий прибуток, який визначається за наступною формулою: прибуток до оподаткування за мінусом умовного витрати з податку і постійного податкового зобов’язання. Сформуйте суму податку на прибуток за дебетом і кредитом рахунка 68 за звітний період. Врахуйте, що сальдо по 68 рахунку («Податки на прибуток») має бути або нульове, або кредитове.
  3. Щоб привести у відповідність рахунки 68 і 99, введіть додатково рахунок, в якому буде визначена різниця між відкладеними податковими зобов’язаннями. Для цього використовуйте субрахунок до рахунку 76, який називається «Додатковий податок на прибуток».
  4. Якщо у вас перевищена сума відкладених податкових активів над відкладеними зобов’язаннями, відобразіть це в проводці дебету 99 «Прибутки та збитки», а також «Розрахунки з іншими дебіторами».
  5. Відобразіть також у звітності по прибутку і збитків наступні моменти: суму постійного податкового зобов’язання, умовний витрата по податках на прибуток, тимчасові і постійні різниці, що виникли у звітному періоді і спричинили за собою коригування умовного витрати / доходу з податку, а також причини зміни податкових ставок в порівнянні з попереднім періодом.
  6. Віднесіть частину витрат при великій їх кількості на 97 рахунок, «Витрати майбутніх періодів». В цьому випадку ви можете поступово списати витрати, пов’язані з прямими витратами підприємства. Також необхідно обгрунтувати виникнення збитків і привести конкретні причини, наприклад, труднощі при збуті своєї продукції, падіння попиту і зниження ціни.