Як відобразити статутний капітал в бухгалтерії


 

Початковий або статутний капітал утворюється у створеній організації за рахунок внесків засновників. В якості внесків можуть бути внесені гроші, основні засоби, матеріали. Відповідно до статті 26 Федерального закону РФ «Про акціонерні товариства» нижня межа статутного капіталу ВАТ повинен бути не менше 1000-кратної суми мінімального розміру оплати праці, ЗАТ і ТОВ — не менш 100-кратної суми МРОТ. Бухгалтерський облік статутного капіталу в організації проводиться таким чином.Інструкція

  1. Відкрийте рахунок 75 «Розрахунки з засновниками» і заведіть до нього субрахунка «Розрахунки за внесками до статутного капіталу» і «Розрахунки по виплаті доходів». Оформіть бухгалтерськими проводками надходження внесків від засновників. Якщо це готівкові грошові кошти, проводка буде такою: Дебет рахунку 50 «Каса», Кредит рахунку 75.1 «Розрахунки за внесками до статутного капіталу» — надійшли гроші в касу в якості установчого внеску. Якщо гроші надійшли на розрахунковий рахунок, запишіть проводку: Дебет рахунку 51 «Розрахунковий рахунок», Кредит рахунку 75.1.
  2. Оформіть в бухгалтерському обліку запис проводок, якщо як внесків до статутного капіталу було внесено основні засоби або матеріали: Дебет рахунку 08 «Вкладення у необоротні активи» (Дебет рахунку 10 «Матеріали»), Кредит рахунку 75.1 — надійшли кошти або матеріали в якості установчого внеску.
  3. Відобразіть потім загальну суму сформованого статутного капіталу на рахунку 80, зробивши проводку: Дебет рахунку 75.1, Кредит рахунку 80 «Статутний капітал». Сальдо по цьому рахунку завжди кредитове і відображає загальну суму статутного капіталу.
  4. Якщо збори власників прийняло рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок коштів інших фондів або за рахунок нерозподіленого прибутку, у бухгалтерському обліку необхідно зробити проводки: Дебет рахунку 82 «Резервний капітал» (83 «Додатковий капітал», 84 «Нерозподілений прибуток»), Кредит рахунку 80 «Статутний капітал».
  5. Відобразіть зменшення статутного капіталу в разі зменшення номінальної вартості акцій проводкою: Дебет рахунку 80 «Статутний капітал», Кредит рахунку 75-1 «Розрахунки за внесками до статутного капіталу». При скороченні загальної кількості цінних паперів зробіть запис проводки: Дебет рахунку 80, Кредит рахунку 81 «Власні акції».
  6. Визначте після закінчення другого та наступного фінансового року загальну суму чистих активів підприємства. Для цього обчисліть різницю між його оборотними активами і зобов’язаннями. Якщо сума чистих активів виявляється меншою від статутного капіталу, то згідно з чинним законодавством статутний капітал необхідно зменшити до величини їх вартості. У бухгалтерському обліку проводка буде такою: Дебет рахунку 80, Кредит рахунку 84 «Нерозподілений прибуток».
  7. Нарахування доходів засновникам оформите проводкою: Дебет рахунку 84 «Нерозподілений прибуток, Кредит рахунку 75-2« Розрахунки по виплаті доходів ».