Як відобразити статутний капітал

Як відобразити статутний капітал

Згідно із законодавством, статутний капітал — є початковий внесок інвесторів для ведення статутної діяльності. Перше завдання при організації бухобліку в організації — відобразити статутний капітал в початковому балансі та установчих документів юридичної особи.

Інструкція

  1. Вказувати в установчих документах, відповідають типу утвореного юридичної особи (Статут, установчий договір), номінальний розмір статутного капіталу слід в рублях. Якщо внески здійснюються у формі майна вартістю понад 200 МРОТ, потрібно запросити незалежного оцінювача з метою підтвердження вартості майна.
  2. У бухгалтерському балансі слід відобразити статутний капітал відповідно до Статуту в рядку 410 пасиву. При реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю ФНС вимагає, щоб статутний капітал був сплачений мінімум на 50%, АТ — оплачений на 50% протягом 3х місяців після реєстрації, і повністю протягом року.
  3. Якщо оплата внеску здійснюється грошима, вона оформляється проводкою «Дебет 50 (51) — Кредит 75». Заборгованість співвласників за внесками до статутного капіталу оформляється проводкою виду «Дебет 75 — Кредит 80», тобто як дебіторська заборгованість.
  4. При внесенні основних засобів як внеску, використовуйте рахунок 08 («Необоротні активи»), а не 01 («Основні засоби»), адже засновники оплачують не лише вартість майна, але і всі витрати, пов’язані з введенням його в експлуатацію, оцінкою, реєстрацією і пр.
  5. Оплату частки сировиною і матеріалами оформите проведенням «Дебет 10 — Кредит 75», якщо прийнято рішення про врахування матеріали за собівартістю, або проведенням «Дебет 10 — Кредит 76», якщо вирішено включити туди всі додаткові витрати (митні збори, страхування, транспорт). Подібні рішення приймаються при затвердженні облікової політики фірми.
  6. Якщо засновник за власним причин протягом року не сплатить повністю свою частку, суспільство повинно:

    - Повернути внесену частину частки засновнику-неплатнику;

    - Розподілити між іншими співвласниками або продати його частку третім особам («Дебет 75 — Кредит 81»).