Як відобразити страховку в обліку


 

Підприємство в ході своєї діяльності може здійснювати страхування відповідальності, майна або працівників. Деякі бухгалтера стикаються з низкою труднощів щодо відображення в бухгалтерському обліку подібних витрат і доходів при настанні страхового випадку.


Інструкція

  1. Підпишіть договір страхування і перерахуйте суму страхового внеску страховику. Відобразіть цю операцію в бухгалтерському обліку на кредиті рахунку 51 «Розрахунковий рахунок» і дебеті рахунку 76.1 «Розрахунки по майновому і особовому страхуванню». Згідно правилам, зазначеним у п.5 ПБУ 10/99 «Витрати організації», дані витрати необхідно віднести до витрат майбутніх періодів. Для цього відкрийте кредит рахунку 76.1 і віднесіть суму страховки на дебет рахунку 97 «Витрати майбутніх періодів».
  2. Визначте термін дії договору страхування. Розділіть суму страховки на кількість місяців, зазначених в угоді. Отриманий результат списується щомісяця з кредиту рахунку 97 на дебет рахунку 20 «Основне виробництво», 44 «Витрати на продаж» або 26 «Загальногосподарські витрати».
  3. Відобразіть в бухгалтерському обліку настання страхового випадку та отримання страхового відшкодування. Якщо в непридатність прийшов об’єкт основних засобів, то спочатку необхідно списати його первісну вартість з кредиту рахунку 01 «Основні засоби» на дебет рахунку 01.1 «Вибуття основного засобу». Спишіть нараховану амортизацію з кредиту рахунку 01.1 на дебет рахунку 02 «Амортизація ОС». Після цього віднесіть на дебет рахунку 76.1 залишкову вартість вибуває основного засобу. Отримайте страхове відшкодування і відобразіть його на кредиті рахунку 76.1 і дебеті рахунку 51, після чого спишіть не компенсовані втрати на дебет рахунку 99 «Прибутки та збитки» з рахунку 76.1.
  4. Нарахуйте страхове відшкодування працівнику підприємства, яке належить від страхової компанії в результаті настання страхового випадку. Відобразіть цю операцію на кредиті рахунку 73 «Розрахунки з персоналом» і дебеті рахунку 76.1. Отримайте стразові відшкодування: кредит 76.1 — дебет 51. Виплатите з каси підприємства працівнику належну суму: кредит 50 — дебет 73.