Як відобразити в балансі оренду


 

В процесі господарської діяльності організацій деякі керівники використовують орендовані основні засоби. Такі активи потрібно відображати в обліку як орендаря, так і орендодавця.Інструкція

  1. Як правило, оренда означає надання об’єкта у тимчасове користування без передачі прав власності, саме тому основні засоби відображаються на балансі в орендодавця. Якщо ви їм є, то щомісяця повинні нараховувати амортизацію. Суму відрахувань відображайте на рахунку 02 «Амортизація ОС», до якого кредитується 91 рахунок «Інші витрати». Орендні платежі враховуйте на рахунку 76 «Розрахунки з дебіторами» в кореспонденції з 91.
  2. У тому випадку, якщо ви є орендарем, то орендоване майно відображайте на позабалансовому рахунку 001. А суми платежів за договором враховуйте на рахунку 19, відкривши до нього кредитований рахунок 76.
  3. У бухгалтерському балансі (уніфікована форма № 1) відображайте суму основних засобів по рядку 120, причому навіть у тому випадку, якщо ви передали їх іншій особі за договором оренди.
  4. У тому випадку, якщо ви є орендодавцем, то операцію з передачі об’єктів вкажіть у додатку до бухгалтерського балансу (уніфікована форма № 5). Суму напишіть на другій сторінці бланка, там же вкажіть і суму амортизаційних відрахувань.
  5. У тому випадку, якщо ви є орендарем, то орендовані основні засоби також вкажіть в додатку до балансу, тільки в рядку «Отримано об’єктів основних засобів в оренду».
  6. У податковому обліку відобразіть операції за договором оренди. Якщо ви є орендодавцем, то суму орендних платежів дозволите до складу інших операційних доходів, тобто вона буде збільшувати суму податку. Якщо ж ви є орендарем, платежі дозволите у витрати виробництва, тобто вони будуть зменшувати базу оподаткування.

Корисні поради

При передачі основного засобу за договором оренди, за ним повинен зберігатися його інвентарний номер. Орендар повинен зробити позначку про оренду в картці. При інвентаризації такі об’єкти враховуються.