Як відобразити в балансі прибуток

Як відобразити в балансі прибуток

Відображення прибутку в балансі є кінцевим етапом підбиття фінансового результату діяльності підприємства. При цьому враховуються всі суми витрат і доходів компанії, зафіксовані протягом звітного періоду. Результат відображається на рахунку 99 «Прибуток і збитки».

Інструкція

  1. Визначте фінансовий результат від основного виду діяльності підприємства. Для цього використовується рахунок 90.5 «Прибуток від продажів». При цьому сума виручки відображається на кредиті субрахунка 90.1 «Дохід», а собівартість і витрати реалізації на дебеті субрахунків 90.2, 90.3 і 90.4.
  2. Проведіть розрахунок виручки та витрат підприємства, які не підпадають під визначення основного виду діяльності. Відобразіть дані показники на субрахунках рахунку 91 «Інші доходи і витрати».
  3. Проведіть реформацію балансу. Закрийте по закінченню року внутрішніми записами всі субрахунки. Для цього дебетовий оборот субрахунка 90.1 і кредитовий оборот субрахунків 90.2, 90.3, 90.4 і 90.5 необхідно списати на рахунок 90.9. Інші доходи відкрийте в дебеті, а інші витрати в кредиті і спишіть на рахунок 91.9 «Сальдо».
  4. Відобразіть в балансі прибуток підприємства відкриттям дебету субрахунка 90.9 і 91.9 субрахунка в кореспонденції з кредитів рахунку 99 «Прибуток і збиток». Якщо фінансовий результат показав від’ємне значення, то його необхідно відобразити на дебеті рахунку 99.
  5. Відобразіть суму чистого прибутку рахунку 99 в кореспонденції з кредитом рахунка 84 «Нерозподілений прибуток». Після цього прийміть рішення про її розподілі, яке має бути підтверджене наказом керівника або протоколом зборів засновників. Якщо прибуток було вирішено направити на виплату дивідендів, то вона відображається на дебеті рахунку 84 в кореспонденції з рахунками 70 «Розрахунки з персоналом» або 75.2 «Розрахунки по виплаті доходів». Для створення резервного капіталу проводиться відкриття кредиту за рахунком 82 «Резервний капітал» і дебету за рахунком 84.
  6. Далі необхідно визначити мету резерву і використовувати його на покриття збитків майбутніх періодів, викуп власних акцій або погашення облігацій. Якщо необхідно довести статутний капітал до величини чистих активів, то прибуток переноситься на дебет рахунку 80.