Як відобразити в балансі збитки

Як відобразити в балансі збитки

Бухгалтерський баланс є основною формою звітності, яка характеризує фінансовий стан підприємства. Будь-яку власність, вкладення, заборгованість і збитки можна відобразити в балансі і звернути в грошові кошти. Якщо за підсумками звітного періоду баланс виявився збитковим, то замислитися над джерелами погашення необхідно заздалегідь, тоді звіт буде мати презентабельний вигляд.

Вам знадобиться

Баланс та збитки

Інструкція

  1. Згідно з Директивою всі господарські товариства повинні публікувати свій баланс для того, щоб треті особи могли отримувати достовірну інформацію про стан організації. Узагальнена інформація про рух та наявність грошових коштів нерозподіленого прибутку і непокритого збитку відображається на 84 рахунку бухгалтерського балансу.
  2. Збиток покривається за рахунок резервного фонду, прибутку минулих років, цільових внесків, додаткового капіталу і збільшення статутного капіталу до розміру чистих активів. Збиток залишається непокритим тільки в тому випадку, якщо наявних джерел для погашення недостаточно.Прі успішної діяльності організації частина прибутку залишається в резерві на випадок виникнення збитків у майбутньому: Дебет 84, Кредит 82.
  3. На 99 рахунку «Прибутки та збитки» виводиться дебетове або кредитове сальдо, яке до затвердження переноситься на рахунок «непокритих збитків». Прибуток враховується так: Дебет 99, Кредит 84. У разі збитку робиться зворотна проводка: Дебет 84, Кредит 99. Після того, як у наступному звітному періоді на зборах власників організації буде затверджено розподіл прибутку, проводиться реформація, мета якої зводиться до списання із рахунку 84 цільових сум. У такому разі робиться зарахування на рахунок «Розрахунки по виплаті доходів»: Дебет 84, Кредит 75.
  4. Коли на покриття збитку направляється прибуток, який колись зарезервували, то робиться проводка: Дебет 82, Кредит 84. Якщо направляється нерозподілений прибуток з минулих періодів: Дебет 84, Кредит 84. Щоб довести статутний капітал організації до розміру чистих активів: Дебет 80, Кредит 84. Власники організації можуть погасити збиток за свій рахунок: Дебет 75, Кредит 84. Будь-які витрати організації повинні списуватися на 80 рахунок або включатися у вартість активів.
  5. Якщо збиткова організація в наступному звітному періоді отримає дохід, то поки не будуть погашені всі збитки за минулі звітні періоди, дивіденди виплачуватися не можуть.

Зверніть увагу

Внаслідок сумнівної кредитоспроможності організації жоден банк не дасть згоду на видачу кредиту, і постачальники відмовляться постачати продукцію без передоплати.

Корисні поради

Прибуток, що була витрачена під час звітного періоду, відразу ж списується, та частина прибутку, якого можуть розпоряджатися власники відводиться під реформацію.