Як відобразити в бухгалтерському обліку 1С

Як відобразити в бухгалтерському обліку 1С

В даний час практично всі організації користуються персональними комп’ютерами і різними спеціалізовані програмними забезпеченнями. Найбільш популярним серед них є програма «1С: Підприємство», яка полегшує процес ведення бухгалтерії. Однак, багато хто стикається з труднощами при відображенні процесу придбання і утримання комп’ютерних програм в бухгалтерському та податковому обліку.

Інструкція

  1. Визнайте витрати на придбання програми «1С: Підприємство» як витрати по звичайних видах діяльності. У деяких випадках, які пов’язані з придбанням продукту за авторським договором, згідно з яким передаються виключні права на програмне забезпечення, дані витрати враховуються як нематеріальні активи підприємства і проводяться відповідно до ПБО 14/2000. Однак цей випадок не може бути віднесений до користування 1С, так як вона купується на підставі договору купівлі-продажу або угоди про передачу невиключних прав.
  2. Визначте порядок бухгалтерського обліку програми 1С на підставі умов договору про оплату. Якщо придбання програми проводиться разовим платежем, то витрати відображаються у витратах майбутніх періодів і списуються частинами протягом усього терміну користування додатком. Для цього формується кредит за рахунком 51 «Розрахункові рахунки» і дебет за рахунком 97 «Витрати майбутніх періодів». Фірма 1С зазначає у договорі термін служби програми. Необхідно загальну вартість програми розділити на кількість зазначених місяців. Отримане значення списується на дебеті рахунку 26 «Загальногосподарські витрати» або 20 «Основне виробництво» в кореспонденції з рахунком 97.
  3. Відобразіть в бухгалтерському обліку витрати на оновлення програми 1С. Витрати на цю операцію визнаються у тому звітному періоді, коли були зроблені. Для цього формується кредит за рахунком 60 «Розрахунки з підрядниками і постачальниками» і дебет за рахунком 26 або 20. Якщо ж відбулося оновлення програмної оболонки, наприклад, придбана додатково мережева версія програми 1С, то витрати на цю операцію відносяться на рахунок 97 і списуються щомісячно на рахунку 26.
  4. Прийміть до відрахування суму ПДВ, яку сплатило підприємства після придбання програми 1С, за той звітний період, коли була відображена покупка на рахунку 97. У цьому випадку необхідно представити рахунок-фактуру із сумою нарахованого ПДВ і факт використання програми для проведення операцій, які обкладаються ПДВ.