Як відобразити в бухгалтерському обліку амортизацію


 

У бухгалтерському обліку амортизація представляє собою процес перенесення вартості основних засобів та нематеріальних активів на вартість виробленої продукції в міру їх морального та фізичного зносу. Знос розраховується щомісяця незалежно від фінансових результатів діяльності підприємства.Інструкція

  1. Визначте метод нарахування амортизації, який буде застосовуватися на підприємстві. Як правило, він вказується при складанні акта прийому-передачі об’єкта основних засобів і прийняття його на облік. Може бути вибраний лінійний метод, метод зменшуваного залишку, метод списання по пропорції до обсягу продукції і метод списання за строком корисного використання.
  2. Розрахуйте суму амортизаційних відрахувань по об’єкту основних засобів обраним способом нарахування. Необхідно відзначити, що методи можуть відрізнятися між групами однорідних об’єктів.
  3. Відобразіть в бухгалтерському обліку нарахування амортизації на кредиті рахунку 02 «Амортизація основних засобів» і дебеті рахунку 20 «Основне виробництво», 23 «Допоміжні виробництва» і 26 «Загальногосподарські витрати». Вибір кореспондуючого рахунку визначається тим, до якої діяльності підприємства належить об’єкт. Проводка повинна підтверджуватися інвентарної карткою за формою № ОЗ-6 і бухгалтерською довідкою-розрахунком.
  4. Нарахуйте амортизацію на об’єкти, які здаються в оренду і не беруть участь в діяльності підприємства. У цьому випадку відкривається кредит за рахунком 02 і дебет за рахунком 91 «Інші доходи і витрати».
  5. Проведіть другий запис з нарахування амортизації, якщо об’єкт основних засобів отриманий безоплатно або за договором дарування. В цьому випадку складається додаткова проводка, в якій відкривається кредит за рахунком 91 і дебет за рахунком 98.2 «Безоплатні надходження» на суму нарахованої амортизації.
  6. Складіть оборотно-сальдову відомість по аналітичних рахунках і відобразіть суму накопиченої амортизації по об’єктах, які вибули з балансу підприємства шляхом передачі, дарування, списання або продажу. Відкрийте кредит за рахунком 01 «Основні засоби» і дебет по рахунок 02.