Як відобразити в бухгалтерському обліку будівництво


 

Для відображення будівництва в бухгалтерському обліку використовуються ті ж рахунки, що і в обліку якого іншого виробничого підприємства. Однією з особливостей при цьому є необхідність відображати доходи і витрати окремо по кожному об’єкту будівництва.Інструкція

 1. Відобразіть вартість матеріалів в бухгалтерському обліку при виконанні будівельних робіт з матеріалів власного придбання проводками:

  — Дебет рахунку 10 «Сировина і матеріали», Кредит рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками» — враховані придбані для будівництва матеріали;
  - Дебет рахунку 19 «ПДВ по придбаних матеріальних цінностей», Кредит рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками» — врахований ПДВ по оприбуткованих будівельних матеріалів;
  -Дебет рахунку 20 «Основне виробництво», Кредит рахунку 10 «Матеріали» — списані фактично витрачені матеріали по об’єктах будівництва.


 2. Спишіть в дебет рахунку 20 інші витрати, пов’язані з будівництвом цих об’єктів: на заробітну плату основних робітників, на допоміжні виробництва і т.д., зробивши проводку:

  — Дебет рахунку 20 «Основне виробництво», Кредит рахунку 70 «Заробітна плата» (23 «Допоміжне виробництво», 25 «Загальновиробничі витрати», 26 «Загальногосподарські витрати»).


 3. Складіть проводки після завершення робіт на об’єкті будівництва та здачі його замовнику:

  — Дебет рахунку 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками», Кредит рахунку 90 «Продажі» (субрахунок «Виторг») — об’єкти здані замовнику по кошторисної вартості;
   - Дебет рахунку 90 «Продажі» (субрахунок «Собівартість»), Кредит рахунку 20 «Основне виробництво» — списана собівартість виконаних замовлень у розрізі кожного з них.


 4. Визначте дохід за окремими виконаним роботам чи по об’єкту будівництва в цілому. В цьому випадку обчисліть різницю між обсягом виконаних робіт за обліковий період і припадає на них витратами.
 5. У разі якщо замовник поставляє на будівництво окремі матеріали, відобразіть в бухгалтерському обліку будівництво такого об’єкта наступними проводками:

  — Дебет рахунку 41 «Товари», Кредит рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками» — враховані будівельні матеріали;
  - Дебет рахунку 19 «ПДВ по придбаних матеріальних ресурсів», Кредит рахунку 60 — відображено ПДВ по врахованим матеріалами;
  - Дебет рахунку 60, Кредит рахунку 51 «Розрахунковий рахунок» — оплачена поставка будматеріалів;
  - Дебет рахунку 62 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», Кредит рахунку 90 «Продажі» (субрахунок «Виторг») — врахована виручка за будматеріали;
  - Дебет рахунку 90 «Продажі», Кредит рахунку 41 «Товари» — списана вартість матеріалів.


 6. Спишіть далі отримані від замовника матеріали, а також інші витрати з будівництва об’єкта, на рахунки витрат в звичайному порядку. При складанні актів виконаних робіт за кошторисною вартістю, вартість матеріалів замовника відбивається в них окремим рядком «Повернення матеріалів» (після рядка «Разом») і зменшує кошторисну вартість будівельно-монтажних робіт.