Як відобразити в бухгалтерському обліку комп’ютер


 

Порядок відображення придбаної техніки в бухгалтерському обліку залежить не тільки від її вартості, а й від системи оподаткування, за якою працює підприємство, а також від бухгалтерської облікованої політики.


Інструкція

  1. Комп’ютерна техніка оприбутковується згідно з позиціями товарної накладної. Якщо системний блок поставлявся в готовій збірці, то його прибуткують повністю. Монітор і системний блок враховуйте як окремі об’єкти. Якщо компоненти комп’ютера мають різний термін експлуатації і в накладній винесені в окремі рядки, то кожній деталі присвоюється інвентаризаційний номер, після чого вона ставиться на облік. Якщо сукупна вартість всіх конструктивно зчленованих комплектуючих перевищує 100 МРОТ, то комп’ютер враховують як єдиний об’єкт основних засобів.
  2. Згідно з пунктом 5 ПБУ 6/01 і пункту 7 ПБУ 1/2008, якщо бухгалтерська облікова політика передбачає відображення основних засобів до 40 000 рублів в складі матеріально-виробничих затрат, то знову придбане майно, зокрема комп’ютер, відображається на рахунку 10 і списується за кредиту рахунків 20,44 або 26.
  3. Якщо облікова політика цього не передбачає, то кожен об’єкт відображайте як основний засіб на рахунку 08 «Вкладення у необоротні активи», кредитуючи з рахунком 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», а потім перенести на рахунок 01 «Основні засоби». Якщо комплектуючі куплені окремо, при терміні їх експлуатації менше 12 місяців вони оприбутковуються за рахунком 10 «Матеріали».
  4. Згідно п. 1 ст. 256 НК РФ, при розрахунку податків комп’ютер вартістю менше 40 000 рублів не буде визнаний як основний засіб, значить, відображайте його в складі податкових витрат на дату введення в експлуатацію у складі матеріальних витрат.
  5. Приходуем комп’ютер як основний засіб, введіть його в експлуатацію. Для цього розрахуйте термін його корисного використання. Виходячи з норм амортизації і терміну експлуатації, обчисліть розмір амортизаційних відрахувань. Проводка по їх списанню наступна: дебет 20,44 або 26 рахунку і кредит 02 рахунку.