Як відобразити в бухгалтерському обліку оренду

Як відобразити в бухгалтерському обліку оренду

Оренда — це такий вид угоди, при якому одна сторона передає в тимчасове користування другій стороні майно за певну плату. При цьому надає сторона є орендодавцем, а приймаюча — орендарем. Основні засоби передаються в оренду за договором, при цьому орендодавець не втрачає своє право власності на це майно. Дану операцію треба відобразити і в бухгалтерському обліку, і в податковому.

Вам знадобиться

- Договір оренди;
- Акт приймання-здачі основних засобів (форма № ОС-1).

Інструкція

  1. Як правило, основні засоби відображаються на рахунку 01. Для того щоб була можливість вести облік за орендованим майном, відкрийте до рахунку «Основні засоби» субрахунок «Майно, передане в оренду».
  2. Після укладення договору складіть акт приймання-передачі основного засобу. Врахуйте, що інвентарний номер даного об’єкту зберігається за ним навіть в орендаря. В інвентарній картці ви повинні зробити позначку, що основний засіб здано в тимчасове користування. Для того щоб відобразити передачу даного майна в оренду, необхідно зробити запис у бухгалтерському обліку: Д01 «Основні засоби» субрахунок «Майно, передане в оренду» К01 «Основні засоби».
  3. Запам’ятайте, що ви повинні щомісячно нараховувати амортизацію на здане в оренду основний засіб. Підставою для цього служить бухгалтерська довідка-розрахунок. Щоб відобразити ці операції в бухгалтерському обліку, зробіть запис: Д91 «Інші доходи і витрати» К02 «Амортизація основних засобів».
  4. У тому випадку, якщо необхідно провести капітальний ремонт зданого в оренду майна, це враховується таким чином: Д91 «Інші доходи і витрати» К10 «Матеріали», 70 «Розрахунки з персоналом по оплаті праці», 69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення» , 23 «Допоміжні виробництва», 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».
  5. Щоб відобразити взаємини з орендарем, використовуйте активно-пасивний рахунок 76. Підставою для нарахування орендної плати будуть такі документи, як договір, акт на надані послуги. Відобразіть це таким чином: Д76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» К91 «Інші доходи і витрати» — нарахована плата за договором оренди.
  6. На підставі платіжних документів (виписка з розрахункового рахунку, платіжне доручення) зробіть запис: Д51 «Розрахунковий рахунок» К76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» — отримана оплата за договором оренди.

Корисні поради

Отримана оплата за договором оренди ОС буде операційним доходом.