Як відобразити в бухгалтерському обліку податок на прибуток

Як відобразити в бухгалтерському обліку податок на прибуток

Методика формування фінансового результату є основою оподаткування прибутку організацій. Міністерство фінансів розробило Положення по веденню бухгалтерського обліку, якого необхідно дотримуватися при відображенні податку на прибуток. Бухгалтерський прибуток організації представляє кінцевий фінансовий результат на підставі всіх господарських операцій та оцінки статей балансу за звітний період.

Інструкція

  1. Виявлена ​​в звітному періоді прибуток, що відноситься до операцій за попередній період, повинна включатися в результати поточного періоду. Всі доходи, отримані у звітному періоді, які повинні ставитися до майбутніх періодів, відображаються на синтетичному рахунку «Доходи майбутніх періодів» № 98 і показуються в балансі окремою статтею. Ці доходи необхідно віднести на фінансові результати при настанні періоду, до якого вони повинні ставитися.
  2. Фінансові результати мають роздільне відображення в залежності від періоду їх отримання. Для цього баланс містить рахунка «Нерозподілений прибуток» № 84 та «Прибутки та збитки» № 99.
  3. Кінцевий фінансовий результат звітного періоду обчислюється складанням інших доходів і витрат, фінансового результату звичайних видів діяльності, надзвичайних доходів і витрат, які необхідно зменшити на загальний підсумок нарахованих платежів з податку на прибуток.
  4. Протягом звітного періоду нараховані платежі з податку, платежі по перерахунку з фактичного прибутку і суми податкових санкцій повинні відображатися за дебетом рахунка «Прибутки та збитки» № 99 і по Кредиту рахунку «Розрахунки за податками» № 68. Запис проводиться на підставі податкової декларації, де підприємство розраховує податок на прибуток за поточний звітний період і надає її згодом податковим органам.
  5. Кредиторська заборгованість за рахунком «Розрахунки за податками» № 68 показує зобов’язання підприємства з податку на прибуток, виходячи з даних податкової декларації перед бюджетом. Оплата податку призводить до відтоку ресурсів, які здатні принести економічну вигоду підприємству.
  6. Законодавством визначено можливість оплати податку на прибуток протягом не одного податкового періоду, а декількох. У Положенні підприємства про облікову політику може бути передбачено відкриття до рахунку «Розрахунки за податками» № 68 аналітичних рахунків обліку податку на прибуток, тоді у відповідність з термінами погашення заборгованості перед бюджетом необхідно відкрити рахунки, але в такому випадку зобов’язання необхідно розділити на короткострокові та довгострокові .

Зверніть увагу

Можлива ситуація, при якій визнання повної суми податку негативно позначається на показниках фінансового стану організації. У такому випадку зобов’язання можна віднести на рахунок прибутку майбутніх звітних періодів.

Корисні поради

Організація може в попередніх періодах робити резервування грошових сум для оплати податку на прибуток, якщо це передбачено обліковою політикою.