Як відобразити в бухобліку фінансову допомогу


 

Засновник може вносити на розрахунковий рахунок організації грошові кошти навіть в тому випадку, якщо кошти для статутного капіталу внесено в повному обсязі. Ця операція буде проходити з бухгалтерського обліку як фінансова допомога. Вона може бути як безоплатної, так і у формі позики.Інструкція

 1. Проведіть збори учасників товариства, порядок якого буде звучати так: «Внесення додаткового вкладу засновником». У зборах повинні брати участь всі акціонери. Якщо засновник один, він сам призначає учасників. Результати зборів оформите у вигляді протоколу або рішення. Сюди впишіть мета внесення фінансової допомоги, її розмір і форму внесення (наприклад, на розрахунковий рахунок).
 2. Фінансову допомогу враховуйте в складі інших доходів. Слід зауважити, що дана сума не збільшує базу оподаткування при розрахунку податку на прибуток, тому в бухгалтерському обліку з’являється постійна різниця, яка спричиняє утворення постійного податкового активу. Це зазначено в Податковому кодексі (стаття 251) і в ПБО 18/02.
 3. У бухгалтерському обліку зробіть такі проводки:
  - Д51 К98 субрахунок 2 «Безоплатні надходження» — відбита безоплатна фінансова допомога від засновника;
  - Д98 субрахунок 2 «Безоплатні надходження» К91 субрахунок 1 «Інші доходи» — фінансова допомога, отримана від засновника, врахована як інші доходи;
  - Д68 К99 — відображено нарахування постійного податкового активу.
      
 4. Якщо ви хочете внести фінансову допомогу як додатковий капітал, відобразіть це за допомогою запису:
  - Д51 К83 — відбита фінансова допомога від засновника.
      
 5. Якщо ж ви вирішили отримати свої грошові кошти назад, відобразіть їх як отриманий займ. Для цього обов’язково укладіть договір позики.
 6. У бухгалтерському обліку відобразити це наступним чином:
  - Д51 або 50 К66 або 67 — відображено отримання позики від засновника;
  - Д66 або 67 К51 або 50 — відбито повернення позики засновнику.
      

Корисні поради

Всі проводки робіть тільки на підставі підтвердних документів (виписки з розрахункового рахунку, квитанції, прибуткового ордера і т.д.).