Як відобразити в бухобліку податок на прибуток

Як відобразити в бухобліку податок на прибуток

Податок на прибуток — це прямий податок, що нараховується організаціями всіх форм власності відповідно до правил Податкового Кодексу Російської Федерації (стаття 25) і законодавчих актів. Діюча ставка на 2011 рік — 20% від бази оподаткування. Порядок відображення податку в бухгалтерському обліку описаний в ПБУ 18/02 «Облік розрахунків з податку на прибуток». Податок на прибуток нараховується за правилами податкового обліку, а в бухгалтерському обліку відображаються лише результати таких розрахунків.

Інструкція

  1. Розрахуйте бухгалтерський прибуток підприємства. Обчисліть оподатковуваний прибуток підприємства — внесіть у декларацію про прибуток необхідні поправки до бухгалтерських розрахунків. Розрахуйте умовні доходи / витрати, тимчасові різниці, відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання — всі ці дані потрібні для бухгалтерського обліку та відображення податку на прибуток.
  2. За дебетом рахунка 99 субрахунка «Умовний дохід / витрата» та за кредитом рахунку 68 субрахунка «Податок на прибуток» відобразіть дані про умовні доходи / витрати. Для цього прибуток, отриманий з бухгалтерського обліку, помножте на ставку податку на прибуток. Наприклад, бухгалтерська прибуток 120 000 грн., Ставка податку на прибуток — 20%. Тоді, бухгалтерська проводка: Дт 99 — Кт 68 — 24 000 грн.
  3. Відобразіть дані про постійне податкове зобов’язання. У цьому проведенні ви відобразіть ті різниці, які виникають від існуючих відмінностей при розрахунках прибутку у бухгалтерському та податковому обліку. Наприклад, у бухгалтерському обліку ви перевищили норматив у витратах на 10 000 грн. Тоді постійне податкове зобов’язання = 10 000 * 0,2 = 2000 р.
  4. По дебету 09 «Відстрочений податковий актив» та за кредитом 68 субрахунок «Податок на прибуток» відобразіть ті витрати, які враховані в бухгалтерському обліку, але в податковому будуть відображені в майбутніх періодах для зменшення оподатковуваної бази. Приклад: ви нарахували амортизації у звітному періоді в бухгалтерському обліку більше, ніж дозволяють норми податкового обліку, на 7000 р. Але ці витрати будуть вами враховані в наступних податкових періодах для зменшення оподатковуваного прибутку. Тому розрахуйте відстрочений податковий актив: 7000 * 0,2 = 1400 р.
  5. По дебету 68 субрахунок «Податок на прибуток» та за кредитом 77 «Відкладене податкове зобов’язання» відобразіть ті податкові зобов’язання, які будуть враховані вами в податковому обліку в майбутніх періодах для зменшення оподатковуваної бази і для збільшення податку. Наприклад, у вас при розрахунку бухгалтерської та податкової прибутку виникла тимчасова різниця: в бухобліку дохід врахований, а в податковому обліку — ні, він буде вами врахований у майбутньому періоді. Тому суму такої тимчасової різниці, наприклад, 15 000р., Множимо на ставку податку і отримуємо відстрочене податкове зобов’язання: 15 000 * 0,2 = 3 000 грн.
  6. У результаті зазначених вище проводок сформуйте звітність. По кредиту 68 «Розрахунки з податків та зборів» у вас буде результат: 24 000 +2000 +1400 — 3000 = 24 400 р.. — Це податок, який нарахований до сплати в бюджет. Якщо у вас були авансові платежі з податку на прибуток, то вони повинні відбитися за дебетом рахунка 68, і зменшити суму до сплати по податку на прибуток. Те ж відбудеться, якщо у вас є дебіторська заборгованість бюджету перед вами. За дебетом рахунка 99 відображається сума, яку потрібно внести до рядка 150 «Звіту про фінансові результати»: 24 000 + 2000 = 26 000 грн. Це сума податку, яка зменшує чистий прибуток підприємства / організації, що відображається в «Звіті про прибутки і збитки». У розділі 1 Балансу в рядку «Необоротні активи» відобразіть суму відкладеного податкового активу — підсумок за дебетом рахунка 09. У прикладі це 1400 р. І, нарешті, відобразіть в розділі 5 пасиву балансу підсумок по кредиту 77 рахунку — 3000р. На цьому відображення податку на прибуток у бухгалтерському обліку можете вважати завершеним.