Як відобразити в бухобліку покупку програм


 

Сьогодні практично не залишилося областей управління та обліку, які не були б автоматизовані. Приватні підприємства та державні установи використовують у своїй діяльності різні програмні продукти з бухгалтерського та складського обліку, управління персоналом і т.д. Купуючи у розробника програму, організація отримує ліцензію на її використання на певний термін, тому бухгалтерський облік таких операцій має деякі особливості.Інструкція

  1. Більшість бухгалтерських, складських, правових та інших програм не відноситься до нематеріальних активів, оскільки покупець набуває лише право користування на термін, зазначений в ліцензійній угоді, тобто невиключне право. Тому вартість ліцензії необхідно списати на витрати.
  2. Спочатку відобразіть в обліку покупку програмного продукти у постачальника за дебетом рахунка 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» і кредитом рахунку 51 «Розрахунковий рахунок». Оскільки ліцензія на використання програми купується на тривалий термін, її вартість потрібно віднести до витрат майбутніх періодів. Для цього зробіть проводки з кредиту рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» в дебет рахунку 97 «Витрати майбутніх періодів».
  3. Момент списання вартості ліцензії залежить від терміну дії угоди і методу списання витрат, встановленого обліковою політикою підприємства.

    Згідно ст. 272 Податкового кодексу РФ, витрати визнаються в тому періоді, в якому виникли виходячи з умов договору. Тому зверніть увагу на термін, зазначений в ліцензійній угоді. Якщо ж період дії ліцензії договором не встановлений, допускається самостійне розподіл витрат, а термін використання невиключних прав дорівнює 5 років (ст. 1235 Цивільного кодексу РФ).

    Якщо ваша організація застосовує касовий метод, спишіть витрати відразу, а при методі нарахування розподіліть рівномірно на всі звітні періоди, протягом яких буде діяти ліцензія на програмне забезпечення.


  4. Згідно ст. 264 Податкового кодексу РФ, витрати, пов’язані з придбанням невиключних прав на програми для ЕОМ і їх оновлення, відносяться до інших витрат на виробництво і реалізацію. В залежності від виду діяльності вашого підприємства відобразіть вартість ліцензії на рахунках 20 «Основне виробництво», 25 «Загальновиробничі витрати», 26 «Загальногосподарські витрати» або 44 «Витрати на продаж» операцією Дт 20 (25, 26, 44) Кт 97. Цю проводку можна зробити одноразово на повну суму або щомісячно рівними частками.
  5. Для відображення в обліку купленої програми заведіть спеціальний позабалансовий рахунок, наприклад, 014 «Програмне забезпечення», і оприбутковують її в дебет рахунку. Після остаточного списання витрат на ліцензію зробіть проводку по кредиту забалансового рахунка.
  6. Нерідко софт скачують через інтернет: користувач завантажує файл, перераховує гроші і приймає умови ліцензійної угоди онлайн, а розробник надає код активації. У такому випадку для списання витрат запросите у постачальника паперові копії всіх документів.

Корисні поради

До витрат на придбання програмних продуктів можна віднести також вартість їх встановлення, оновлення та супроводу. Виконайте списання цих витрат за тими ж правилами.