Як відобразити в бухобліку програмне забезпечення

Як відобразити в бухобліку програмне забезпечення

Організація має право, як то випливає з Податкового кодексу, враховувати витрати на придбання програмного забезпечення в якості витрат на виробництво (реалізацію). Проте залежно від того, які права на програму ви отримуєте, буде відрізнятися і форма обліку.

Вам знадобиться

Документи на придбане програмне обладнання, план рахунків бухгалтерського обліку, відомості про облікову політику вашого підприємства

Інструкція

  1. Відповідно до пп. 26 п. 1 ст. 264 Податкового кодексу РФ «до інших витрат, пов’язаних з виробництвом і реалізацією, відносяться витрати, пов’язані з придбанням права на використання програм для ЕОМ і баз даних». Також зверніть увагу на п. 5 ПБО 10/99 «Витрати організації», де сказано: «Витрати з придбання невиключного права на програмне забезпечення, пов’язані з виготовленням і продажем продукції, придбанням і продажем товарів, є витратами по звичайних видах діяльності».
  2. Відповідно до «Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій» вам слід відносити витрати на програмне забезпечення до витрат майбутніх періодів, тобто відобразити їх за дебетом рахунка 97 «Витрати майбутніх періодів» і кредиту рахунків, на яких обліковуються розрахунки з постачальниками або іншими контрагентами, наприклад рахунку 60 або 76.
  3. Подальше регулярне списання цих витрат ведіть з кредиту рахунку 97 в дебет рахунків виробничих витрат, а саме загальногосподарських витрат (рахунок 26) або витрат на продаж (рахунок 44).
  4. Витрати на програмне забезпечення пов’язані з отриманням прибутку побічно, тому ви можете самостійно розподіляти витрати за часом терміну використання ресурсу. При цьому дотримуйте принцип рівномірності визнання витрат.
  5. Якщо ви придбали невиключне право на використання програмного забезпечення на невизначений термін, то термін корисного використання, протягом якого будуть списуватися витрати, ви визначаєте самостійно. Це частина облікової політики підприємства. Зверніть увагу, що якщо придбання програмного забезпечення супроводжується укладанням ліцензійної угоди, то, в разі відсутності в ньому строку дії, вона вважається укладеним на п’ять років (п. 4 ст. 1235 ЦК РФ).
  6. Якщо ви купуєте виняткові права на програмне забезпечення (наприклад, замовляєте розробку бази даних спеціально для вашої організації), то даний ресурс буде ставитися до нематеріальних активів (НМА). При цьому повинен дотримуватися ряд умов, затверджених Положенням з бухгалтерського обліку «Облік нематеріальних активів» (ПБУ 14/2007). Якщо вартість комп’ютерної програми менше 20 000 руб., То ви можете одноразово включити ці витрати до інших витрат. Якщо ж вартість програмного продукту більше 20 000 руб., То він враховується як НМА на рахунку 04 «Нематеріальні активи». Надалі ці витрати амортизуються відповідно до прийнятої вашою організацією облікова політика. Зазвичай це щомісячне перенесення частини вартості ресурсу на виробничі витрати. Амортизація нематеріальних активів відображається на рахунку 05.