Як відобразити в обліку послуги банку


 

Всі діючі підприємства користуються послугами банку, незалежно від системи оподаткування або виду діяльності. У зв’язку з цим бухгалтеру необхідно відображати ці витрати в обліку. Незважаючи на буденність даної операції. В деяких випадках вона може викликати деякі труднощі.Інструкція

  1. Відносите витрати на банківські послуги до інших витрат організації, згідно з установленими правилами в п.4 та п.11 ПБУ 10/99 «Витрати підприємства». Читайте п.18 ПБУ 10/99, в якому наголошується, що дані витрати визнаються у тому звітному періоді, коли банк надав послугу. Якщо ж підприємство використовує касовий метод ведення бухгалтерії, то витрати на банківське обслуговування враховуються на дату фактичної оплати.
  2. Читайте угодою про обслуговування розрахункового рахунку, кредиту, внеску чи іншого виду взаємовідносин з банком. У ньому вказується розмір комісій за різні банківські послуги. Дані суми знадобляться для правильного відображення витрат в бухгалтерському обліку.
  3. Відобразіть в бухгалтерському обліку витрати підприємства на банківські послуги на дату їх визнання. При цьому відкривається кредит за рахунком 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» або 76 «Розрахунки з дебіторами і кредиторами» в кореспонденції з рахунком 91.2 «Інші витрати». Після того як відбудеться фактична оплата послуг банку, необхідно списати відповідну суму на кредит рахунку 51 «Розрахункові рахунки».
  4. Відкрийте дебет за рахунком 97 «Витрати майбутніх періодів» і кредит за рахунком 60 або 76, якщо банківські послуги виражаються в наданні програми для роботи з Клієнт-Банком. Розрахуйте щомісячні амортизаційні відрахування з даного програмного забезпечення.
  5. Проведіть списання цих сум рівними долями на дебет рахунку 91.2. При цьому кількість списань буде залежати від терміну обслуговування Клієнт-Банку, який вказаний в договорі.
  6. Враховуйте послуги банку в податковому обліку згідно з прийнятою системою оподаткування. Віднесіть банківські витрати до внереалізованних витрат при загальній системі розрахунку податків. Якщо ж використовується УСН, то дані витрати не можна прийняти для зменшення оподатковуваної бази.