Як відобразити в обліку повернення до бюджету


 

Комерційні організації можуть отримувати кошти з бюджетів держави в якості допомоги. У цьому випадку порядок обліку їх отримання та використання регулюється ПБО 13/2000 «Облік державної допомоги». Залишок невикористаних коштів повинен бути повернений до відповідного бюджету.Інструкція

 1. Відобразіть в бухгалтерському обліку отримання державної допомоги з бюджету, використовуючи рахунок 86 «Цільове фінансування». Зробіть запис проводки: Дебет рахунку 51 «Розрахунковий рахунок», Кредит рахунку 86 «Цільове фінансування» — отримана з бюджету державна допомога.
 2. Спишіть витрати по заходу, на яке виділено державну допомогу, в дебет рахунку 91.2 «Інші витрати» в кореспонденції з рахунками витрат. Наприклад:
  - Дебет рахунку 91.2 «Інші витрати», Кредит рахунку 10 «Сировина та матеріали» — списана вартість матеріалів, витрачених на захід, що фінансується з бюджету;
  - Дебет рахунку 91.2 «Інші витрати», Кредит рахунку 70 «Заробітна плата» — нарахована заробітна плата основних робітників.
 3. Включіть суми отриманої державної допомоги в період визнання витрат, на фінансування яких вони надані, до складу інших доходів організації проводкою: Дебет рахунку 86 «Цільове фінансування», Кредит рахунку 91.1 «Інші доходи» — врахована сума державної допомоги в складі інших доходів у розмірі, необхідному для компенсації витрат на державний захід.
      
 4. Оформіть повернення державної допомоги в бюджет держави, якщо у вас залишилася сума невикористаних бюджетних коштів. Проводка в бухгалтерському обліку буде наступною: Дебет рахунку 86 «Цільове фінансування», Кредит рахунку 51 «Розрахунковий рахунок» — перерахована до бюджету сума невитраченої державної допомоги.
 5. Розкрийте в пояснювальній записці бухгалтерської звітності отримання державної допомоги, якщо її суми істотні для характеристики фінансового стану та фінансових результатів діяльності вашої організації.

Зверніть увагу

Якщо стосовно вашої організації прийнято рішення, що залишки коштів державного бюджету будуть спрямовані в наступному році на ті ж цілі, на які гроші були спочатку виділені, залишок коштів в бюджет повертати не потрібно.