Як відобразити в обліку програмне забезпечення

Як відобразити в обліку програмне забезпечення

У Податковому Кодексі Російської Федерації зазначено, що організація має право враховувати витрати на придбання програмного забезпечення в якості витрат на виробництво (або реалізацію). Але залежно від того, які ви отримуєте права на програму, буде відрізнятися і форма обліку.

Інструкція

  1. Відповідно до підпункту. 26 п. 1 ст. 264 НКРФ, до інших витрат, які пов’язані з реалізацією і виробництвом, належать витрати на придбання права на використання програм для баз даних і ЕОМ. Також необхідно звернути увагу на п. 5 ПБО 10/99 «Витрати організації», де зазначено, що витрати на придбання невиключного права на програмне забезпечення, які пов’язані з продажем і виготовленням продукції, придбанням і продажем товарів, відносяться до витрат по звичайних видах діяльності .
  2. Відповідно до плану рахунків бухобліку фінансово-господарської діяльності організацій необхідно відносити витрати на покупку програмного забезпечення до витрат майбутніх періодів. Тобто відображати їх за дебетом рахунка 97 і кредиту рахунків, які враховують розрахунки з постачальниками або іншими контрагентами, наприклад, рахунки 60 чи 76.
  3. Подальше регулярне списання цієї статті витрат потрібно вести з кредиту рахунку номер 97 в дебет рахунків виробничих витрат, а саме витрат на продаж (рахунок 44) або загальногосподарських витрат (рахунок 26).
  4. Витрати на програмне забезпечення побічно пов’язані з отриманням прибутку, тому можна самостійно розподіляти витрати за часом строку користування ресурсом. При цьому необхідно дотримуватися принципу рівномірності визнання витрат.
  5. Якщо вам належить невиключне право на невизначений термін на використання програмного забезпечення, тоді термін корисного використання, протягом якого витрати будуть списуватися, ви визначаєте самостійно. Зверніть увагу, що якщо придбання програми супроводжується разом з висновком ліцензійної угоди без встановлення строку дії, воно визнається укладеним на п’ять років.
  6. Якщо ви купуєте виняткові права на програмне забезпечення, даний ресурс необхідно відносити до нематеріальних активів. При цьому потрібно дотримуватися ряд деяких умов, затверджених в ПБУ 14/2007 «Облік нематеріальних активів». Якщо ціна комп’ютерної програми нижче 20 000 руб., Тоді ці витрати можна одноразово включити до інших витрат. Якщо ж вартість більше 20 000 руб., Програма обліковується на рахунку 04 «Нематеріальні активи». Далі ці витрати амортизуються відповідно до облікової політики, прийнятої у вашій організації.