Як відобразити в обліку реалізацію товару


 

Облік реалізації товару ведеться на синтетичному рахунку 90 «Продажі». При цьому на кредиті відображається вартість всієї проданої продукції, а на дебеті — її собівартість. Щодня на цьому рахунку виконуються проводки на підставі даних звіту касира, а по закінченні місяця виконується нарахування ПДВ та списуються витрати на продаж.Інструкція

  1. Відобразіть отриману виручку від реалізації товару на кредиті субрахунка 90.1 «Дохід» і дебеті рахунку 50 «Каса». Якщо оплата за товар була отримана на розрахунковий рахунок, то використовується рахунок 51. Таким чином, протягом усього місяця відбувається накопичення суми на субрахунку 90.1. По закінченню місяця необхідно підбити загальну виручку і перевірити її за даними книги продажів.
  2. Нарахуйте ПДВ на суму виручки від реалізації товару за місяць. Відобразіть цю операцію на кредиті рахунку 68 «Розрахунки по ПДВ» та дебеті субрахунка 90.3 «ПДВ».
  3. Визначте суму витрат на продаж товару, яка накопичилася на рахунку 44, і спишіть її на дебет субрахунка 90.2 «Собівартість продажів». На цей же субрахунок необхідно списати суму реалізованих товарів, на що накопичувалися на рахунку 41 «Товари», а також суму нарахованої торгової націнки, відображеної на рахунку 42.
  4. Отримайте виручку інкасатора. Для її обліку відобразіть суму на дебеті рахунку 57 «Переклади в шляху» в кореспонденції з субрахунком 90.1 «Дохід». Після цього необхідно визначити прибуток від продажів, яка дорівнює вирахуванню з субрахунка 90.1 всіх витрат, відображених на інших субрахунках рахунках 90. Якщо отримано позитивний фінансовий результат, то він відображає на дебеті субрахунка 90.5 «Прибуток від продажів» в кореспонденції з рахунком 99 «Прибуток». В іншому випадку відкривається кредит по субрахунку 90.5 «Збиток від продажів».
  5. Пам’ятайте, що всі операції з реалізації товару необхідно оформляти видачею чека або витратно-прибуткової накладної. В деяких випадках можна використовувати лист-вимога або замовлення-відбірковий лист за формою ТОРГ-8. Для отримання оплати за товари необхідно виставити рахунок. В обов’язковому порядку документи повинні мати круглу печатку торгового підприємства і підпис відповідальної особи за реалізацію.