Як відобразити вибуття основних засобів


 

Вибуття об’єкта основних засобів організації оформляється згідно з установленими нормативами і відображається у бухгалтерському обліку розгорнуто в складі інших витрат і доходів. При цьому бухгалтерські записи різняться в залежності від того, яким чином основний засіб вибуває з обліку.


Інструкція

  1. Визначте причину вибуття об’єкта основних засобів з підприємства. Він може бути списаний через непридатність до використання, переданий безоплатно, передано в якості внеску в статутний капітал, зданий в оренду, реалізований за договором міни та інше. На підставі даного факту необхідно оформити акт про прийом-передачу за формою ОЗ-1 або акт про списання за формою ОЗ-4. Внесіть відповідні зміни також в інвентарну картку за формою ОЗ-6.
  2. Відкрийте по рахунку 01 «Основні засоби» субрахунок 01.В «Вибуття основних засобів», на якому будуть відображатися дані операції. Спишіть первісну вартість об’єкта відкриттям кредиту по рахунку 01 і дебету за рахунком 01.В. Відобразіть списану амортизацію на дебеті рахунку 02 «Амортизація основних засобів» зі зверненням до кредиту рахунку 01.В. Наступні бухгалтерські записи залежать від причини вибуття основного засобу.
  3. Відобразіть списання залишкової вартості об’єкта основних засобів на дебеті рахунку 91 «Інші доходи і витрати» і кредиті рахунки 01.В, якщо вибуття відбулося через непридатність до використання, продажу або безоплатної передачі. Якщо об’єкт передається в статутний капітал іншого підприємства, то відкривається кредит за рахунком 01.В і дебет за рахунком 58 «Фінансові вкладення» на залишкову суму.
  4. Зробіть бухгалтерську запис для відображення отриманої виручки від продажу об’єкта основних засобів. Для цього відкрийте кредит за рахунком 91 і дебет за рахунком 62 «Розрахунки з покупцями».
  5. Розрахуйте і врахуйте ПДВ від реалізації на кредиті рахунку 68 «Розрахунки за податками» в кореспонденції з рахунком 91. Якщо сталася безоплатна передача об’єкта, то ПДВ нараховується на підставі ринкової ціни основного засобу. При цьому необхідно списати витрати, пов’язані з передачею, на кредиті відповідних рахунків.