Як відобразити виданий аванс

Як відобразити виданий аванс

При укладенні договору купівлі-продажу деякі постачальники виставляють таку умову, як передоплата. Тобто для того щоб отримати товар, вам необхідно заплатити аванс. Як правило, такі операції необхідно відображати в бухгалтерському обліку. Але при обліку таких сум часом виникає плутанина, яка може призвести до штрафних санкцій. Як все-таки відображати виплачений аванс?

Інструкція

 1. Спочатку слід зауважити, що виплачені аванси ви повинні відображати лише на рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками». Якщо ви використовуєте рахунок 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» будьте готові до виплати штрафу. Також це призведе до подвійного відображення дебіторської та кредиторської заборгованості в бухгалтерському балансі.
 2. Для запобігання плутанини, до рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» відкрийте субрахунок «Аванси видані». При виплаті передоплати до цього рахунку відкрийте кредитовий рахунок, який показує джерело виплати, це може бути 50 «Каса», 51 «Розрахунковий рахунок» та інші.
 3. Якщо ви не погасили оплачений аванс на кінці звітного періоду, то відобразіть його по рядку 230 (240) у бухгалтерському балансі.
 4. Коли на вашу адресу надійшли товари в рахунок авансу, відобразіть це за допомогою кореспонденції рахунків:

  Д08 «Вкладення у необоротні активи», 10 «Матеріали», 20 «Основне виробництво», 41 «Товари» К60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» — оприбуткований товар в рахунок виплаченого раніше авансу;

  Д19 «Податок на додану вартість по придбаним цінностям» К60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» — врахований ПДВ;

  Д60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» К60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» субрахунок «Аванси видані» — врахований аванс, виплачений постачальнику;

  Д68 «Розрахунки з податків та зборів» субрахунок «ПДВ» К19 «Податок на додану вартість по придбаним цінностям» — здійснено відрахування по ПДВ.
 5. Також ви можете прийняти до відрахування ПДВ до моменту надходження товару на вашу адресу. Для цього постачальник повинен виставити рахунок-фактуру на аванс з виділеним ПДВ. Звірте платіжні документи, а саме суму податку. Перевірте в договорі наявність умови про передоплату.
 6. Після цього в бухгалтерському обліку зробіть проводки:

  Д60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» субрахунок «Аванси видані» К51 «Розрахунковий рахунок» — виплачений аванс постачальнику;

  Д68 «Розрахунки з податків та зборів» субрахунок «ПДВ» К76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» субрахунок «ПДВ із авансів виданих» — прийнятий до відрахування «вхідний» ПДВ із авансу;

  Д 10 «Матеріали», 20 «Основне виробництво», 26 «Загальногосподарські витрати», 41 «Товари» К60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» — оприбуткований товар в рахунок виплаченого раніше авансу;

  Д19 «Податок на додану вартість по придбаним цінностям» К60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» — врахований вхідний ПДВ;

  Д60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» К60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» субрахунок «Аванси видані» — зарахований аванс, виплачений постачальнику;

  Д 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» субрахунок «ПДВ із авансів виданих» К68 «Розрахунки з податків та зборів» субрахунок «ПДВ» — відновлена ​​сума ПДВ, прийнята до відрахування під час аванс;

  Д68 «Розрахунки з податків та зборів» субрахунок «ПДВ» К19 «Податок на додану вартість по придбаним цінностям» — прийнятий до відрахування ПДВ придбаних товарів.