Як відобразити відрядження в табелі

Як відобразити відрядження в табелі

Необхідність відрядити співробітників періодично виникає в кожній організації. Вся інформація про те, як посилати співробітників у відрядження, які гарантії їм надати і як оформити відрядження в обліку, ви знайдете в ТК і в НК. На їх основі складіть внутрифирменное положення щодо службових відряджень. Положення прикладайте до колективного договору або користуйтеся як самостійним нормативним актом.

Інструкція

  1. Нехай в положення увійдуть загальні відомості про відрядження, порядок направлення у відрядження, порядок документообігу, порядок виплати відряджуючої компенсації та інші соціальні гарантії. Включіть до положення список статей, норми витрат на відрядження, умови їх визнання.
  2. Визначте, хто повинен виконувати норми Положення, кого вони не стосуються, адже у відрядження не можна відправити громадян, з якими у роботодавця немає трудових відносин та працівники, які мають пільги.

    Термін відрядження з недавніх пір не обмежується. Факт здійснення відрядження повинен відображатися в наказі чи розпорядженні про направлення працівника у відрядження. Наказ про відрядження доповніть відрядного завдання, в якому опишіть коротко доручення, що підлягають виконанню відрядженому працівникові. У завданні передбачте розділ, призначений для звіту співробітника виконанні доручення.
  3. Оформіть посвідчення, що містить інформацію про час перебування працівника у службовому відрядженні. Там робляться відмітки вибуття та прибуття співробітника, на підставі яких розраховується сума добових, уточнюються дані табеля обліку робочого часу. Зауважте, що посвідчення не видається, якщо працівник повертається з відрядження в день свого від’їзду. Згадайте про це в Положенні.
  4. Обговоріть, якими документами будуть відображені форс-мажорні обставини. Фіксуйте факт вибуття у відрядження і їх прибуття з інших організацій в спеціальних журналах, згідно з пунктом 2 інструкції. Якщо ви вирішили відмовитися від ведення спеціальних журналів, то зафіксуйте це в Положенні.
  5. Обов’язково визначте порядок та строки подання звітів про відрядження. Після повернення працівник зобов’язаний доповісти керівнику про виконання, невиконання з зазначенням причин виробничого завдання. Форма звіту строго не регламентована нормативними документами, досить зробити короткий запис у спеціальному полі.